שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
גּוֹלֵשׁ על הַהֵיתֵר

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע משתנה לפי האדם שעליו מדובר

שאלות ותשובות

FAQ

חיפוש שאלה(חדש! גם משפטים ארוכים!)

חיפוש שאלה לפי מספר סידורי

הוסף שאלה

Add Question

אני חושב שאתר כיכר השבת יתן לך להגיב

אח שלי הכיר גויה בתאילנד והתמכר אליה

עמודים:
1


שאלות מומלצות לקריאה

HOT FAQ

האם אשה פרודה נחשבת אשת איש?


שאלה:

כבוד הרב חזק ואמץ על הכל... יש לי ידידה מזה הרבה שנים,לאחרונה חזרנו לקשר קצר סתם יושבים פה ושם, היא הייתה נשואה ויש לה ילדה, היא קיבלה את כל האישורים שלה כ"פרודה" מבעלה ,האם זה נכון שבכדי שאני אוכל להיות איתה בכל צורה שהיא אני צריך לחכות לגט כתוב וחתום ע"י הרבנות מבעלה? כי עד עכשיו היא נחשבת אשת איש? האם גם אחרי הגט שהיא מקבלת ישנה תקופה שאני צריך לחכות לפני שאני אוכל לעשות איתה משהו כזה או אחר?

תשובה:
אחי היקר אם ההלכה חשובה לך , כדאי שתדע כמה דברים בסיסיים.

א) פרודה היא אשת איש לכל דבר , כל זמן שהקידושין לא הופרו ע"י גט.
ב) הבא על הפרודה דינו כאדם שבא על אשת איש וכדאי מאוד להיזהר בזה.
ג) גם בלי קשר להיותה פרודה או נשואה הקשר שלכם הוא קשר אסור.
ד) גם אם מדובר בגרושה ולא בפרודה , אסור לכם להיות יחד ללא חתונה.
ה) מותר לגבר להיות עם אשה אך ורק אם הוא מקדש אותה כדת משה וישראל.

אחי היקר, אני מבין שיש ביניכם יחסי ידידות ויש ביניכם קרבה, אבל אם אתה שואל אותי אתה ממש משחק באש, בלי קשר תחשוב איך אתה היית מרגיש אם מישהו אחר היה הופך להיות הידיד הטוב של אשתך (הפרודה) וחושב עליה מחשבות און , אם אתה שואל אותי להלן האפשרויות.

1) תהיה גבר אמיתי ותתפלל שהיא ובעלה יזכו לחיות בשלום , לפחות בשביל הילדה
2) אם אין שום סיכוי שהם יחזרו להיות יחד , תיצור איתה קשר רק לאחר קבלת הגט !
3) בשום פנים ואופן אל תבוא עמה במגע מיני כי היא עלולה להיאסר עליך בעתיד.

כבר פנו אלי הרבה גברים שנפלו שולל בידי נשים שנפרדו מבעליהן ופיתו אותם לדבר עבירה , רק לאחרונה פנה אלי נהג מונית שנכשל בהתעסקות אסורה וכל זה קורה רק בגלל קשרים תמימים ונחמדים , שנקראים בפי העם: "קשרי ידידות" , דע לך שהקשרים האסורים האלה מובילים ברוב המקרים לבעילות זנות ותיקונים לא פשוטים, חבל אחי, תכבד אותה ותכבד את עצמך ואל תבואו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. ברוכים תהיו.

לקריאת שאלות ותשובות נוספות בנושא אשת איש לחץ כאן: "אשת איש"
שלח לחבר קריאה בניפרד

אני לא נוטלת ידיים לפני לחם ! פשוט לא בא לי. אפשר עצות וחיזוקים?


שאלה:

הרב שלום וברכה! בתור בן אדם מאוד קשה לי ליטול ידיים לפני המוציא. כל מה שקראתי, כל מה ששמעתי לא עזר לי בכלום! אני לא נוטלת לפני אכילת לחם! ואני לא יכולה להפסיק לאכול לחם מה אני יכולה לעשות? עשיתי הכל כדי לעורר בי את הקטע של נטילה לפני המוציא, אבל כלום לא עוזר, אני לא רוצה ליטול ידיים לפני המוציא.

תשובה:
אחותי היקרה.
א. נטילת ידיים היא אחת משבע המצוות שתקנו חכמים.
ב. סתם ידיים טמאות ודרך טהרתן היא על ידי נטילתן במים (רש"י שבת יד, א).
ג. המזלזל בנטילת ידיים בא לידי עניות ח"ו שראשי תיבות על נטילת ידיים = עני.
ד. המים הם בחינת חסדים - החסדים הם בחינת דעת - מי שנוטל זוכה לחכמה ודעת.
ה. על ידי נטילת ידיים זוכים לדעת ולחיי הנפש שהיא בחינת מלכות.
ו. שיחות מרתקות על נטילת ידיים וההלכות בנושא תמצאי כאן: "סוד נטילת ידיים"

בתקופת בית המקדש.
ג. בבית ראשון, תקן שלמה, שאדם שלא נטל ונגע בקרבן טימא אותו ואסור לאוכלו.
ד. בבית שני, תיקנו בית הלל ובית שמאי, שכל הנוגע בתרומה בלא נטילה פוסל אותה.
ה. סמוך לחרבן בית שני, קבעו חכמים שאסור לאכול לחם בלא נטילה (חולין קו, א).

מדוע צריכים לנטול ידיים לפני הסעודה? (נטילת ידיים לסעודה)
1. משום סרך תרומה, שהכהנים יתרגלו לטול את ידיהם לפני אכילת תרומה, לכן תקנו
    על כל בית ישראל, כדי שכשיבנה בקרוב המקדש, ישתרש המנהג אצל הכהנים.
2. משום שהידיים עסקניות הן והן נוגעות במקומות שיש בהם טומאה (או זיעה) לכן כדי 
    לשמור על טהרת וקדושת האכילה יש ליטול את הידיים.
3. מטעמי בריאות והגיינה, מי שמקפיד ליטול תמיד את ידיו נשמר מזוהמא וחיידקים,
    בחינת: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" לכן זכה כל מי שמקיים דברי חזל בשמירה.
4. מאמר נפלא בנושא מפי הרה"ג אליעזר מלמד לחצי כאן: "סוד נטילת ידיים לסעודה"

מדוע צריכים ליטול ידיים בבוקר? (נטילת ידיים של בוקר)
א. כאשר אדם ישן נשמתו עולה למעלה ורוח רעה שורה במקומה וכשהנשמה חוזרת
    הרוח לא מסתלקת, היא שורה על קצות האצבעות ביד ורק נטילה מסוגלת להסירה.
ב. גם אם אדם לא עלה לישון , הלילה גורם שרוח רעה תשרה עליו. (מסכת שבת קח:)
ג. מסביר הראש: "ידיים עסקניות הן" - סביר מאוד להניח שאדם נגע בלילה במקומות 
    המכוסים בגופו ולכן בבוקר נוטל אדם ידיים כדי להתנקות מהטומאה והזוהמא.
ד. מסביר הרשב"א: "בבוקר האדם הופך לבריה חדשה" - לכן ראוי שיטול את ידיו.
ה. מסביר האבודרהם: כשם שכהנים בבית המקדש נטלו את ידיהם גם אנחנו עושים כן.

לסיכום: אחותי היקרה, אף אחד לא יכריח אותך לנטול ידיים, בדיוק כמו שאף אחד לא יכריח בחור חילוני לשמור שבת, אבל בדיוק באותה מידה, כשם ששבת היא מקור הברכה ולכל יהודי דתי ברור הדבר כשמש בצהרים, כך ברור לכל יהודי דתי שאי אפשר לאכול בלי נטילת ידיים, כי בלא נטילה מפסידים את כל החסדים, השפע, הדעת, הטהרה, כשם שכהן לא יכול לעבוד בבית המקדש בלי טהרה, כך אנחנו בבואנו לאכול צריכים לקדש את האוכל שאנחנו אוכלים ובמקום לאכול סתם אוכל גשמי, ברגע שאנחנו טהורים ואנחנו מברכים על הנטילה ועל האכילה, הרי שהניצוץ הכלוא (האסור) שהיה בתוך המאכל משתחרר (הופך למותר) ואז הניצוץ הזה מחייה אותנו ומוסיף לנו רוחניות וקדושה, אנשים שאוכלים בלא נטילה או ח"ו אנשים שאוכלים אוכל לא כשר, הלב שלהם נאטם שנאמר: "ונטמתם בם" (ויקרא יא',מג') , (מלשון טמטום) וכבר גילו לנו חז"ל שכל מי שלא שומע לדברי חכמים עובר עבירה, במיוחד בעניין האכילה והעבירות האלה מטמטמות את לבו של האדם, לא רק בחינת טומאה, אלא בחינת טמטום ממש ! ר"ל. אם תמשיכי לאכול בלא נטילה אין לי ספק שלא רק שלא תתרגשי מהמצוות ומעבודת ה' שלך, אני בטוח שעבירה אחת שאת עושה תגרור עבירות נוספות בחינת: "עבירה גוררת עבירה" - ששכר עבירה עבירה (אבות ד',ב') אם באמת חשוב לך לעשות רצון ה' ולא להתעצל ולחפף סתם כי לא בא לך או סתם כי אין לך כח לנטול ולברך, אני מציע שתלמדי את הנושא לעומק ותביני כמה מצוות ויהלומים את מפסידה כל פעם שיש לך אפשרות לנטול ידיים ואת מעדיפה להתעצל ופשוט להתעלם.

אם היית רואה יהלומים או אריחי זהב ברחוב היית מתכופפת כדי להרימם (גם אם הם היו ממש כבדים) אם היית מקבלת מתנה מזוודה מליאה בדולרים אין לי ספק שהיית מתאמצת להרימה, גם אם היית צריכה להרים אותה 3 פעמים ביום , אז למה כשאת מקבלת יהלומים ודולרים מה' יתברך במצוות שאת עושה , בנטילת ידיים אחת ! את מוותרת ומעדיפה לאכול שלא בקדושה וטהרה ולהפוך להיות גשמית במקום להיות בת מלך אמיתית? אם חשקה נפשך להיות בת מלך עדינה ולא תאוותנית שכל היום חושקת בגברים ובממון, הדרך היחידה לעשות זאת היא לעבוד על המידות והמידה הטובה ביותר לעבוד עליה היא האכילה ! מובא בזוה"ק: "שעת אכילה היא שעת מלחמה" אם לא תכיני את עצמך נכון למלחמה, סביר להניח שהצד של הטומאה ינצח, אבל אם תטהרי את עצמך ותשמעי לעצותיהם של חז"ל, סופך שגם אכילתך הגשמית תטהר אותך מבחינה רוחנית ותגביר את החשק שלך לשמור תורה ומצוות. בהצלחה.

לקריאת חומר נוסף בנושא להלן הרצאות נוספות.
א. שאלות ותשובות - נטילת ידיים לסעודה חלק א.
ב. שאלות ותשובות - נטילת ידיים לסעודה חלק ב.
שלח לחבר קריאה בניפרד

אין לנו כסף בבית , אני חייב לחלל שבת כדי להתפרנס !


שאלה:

שלום רביד אני בן 17 וחצי והמצב בבית לא טוב ההורים גרושים, אני גר עם אמא וכסף אין לה תמיד לתת לי אז התחלתי לעבוד במלון והם רוצים שבתות חגים עכשיו לי לא מתאים אבל רביד אני חייב פרנסה טובה. מה אתה מציע ההורים תומכים בי להמשיך אני מתלבט אני חייב שתהיה לי פרנסה לבגדים ולכל מיני דברים תודה

תשובה:
אחי היקר, צר לי לשמוע שהוריך גרושים. אולם, אין לך שום היתר לחלל שבת גם אם אתה ממש זקוק לפרנסה, דע לך אח יקר, לפעמים אדם שמחלל שבת או עובר על שאר עבירות שעונשם "כרת" נגזר עליו מוות. שכן אמרה התורה: "מחלל שבת מות יומת" א"כ מדוע לא כולם מתים? גילו לנו חז"ל שמוות אינו דווקא מוות פיזי, מוות יכול להיות....

א. מוות רוחני (אדם ללא תורה משול למת, "כי לא אחפוץ במות המת")
ב. אדם בלא ילדים משול למת ("הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי")
ג. עיוור משול למת (שמשון הלך אחר עיניו לפיכך ניקרו את עיניו)
ד. עני משול למת (כשם שאליפז בן עשו הפשיט את יעקב ובכך קיים גזירת אביו)

לא חסרים עונשים שבהם ה' יתברך ממיר לאדם עונש מוות בייסורים כדי להצילו ממוות. אני לא מתיימר להיות נביא או שופט, אך יתכן מאוד שההורים שלך עברו עבירות חמורות שדינן "כרת" וה' החליט להמיר להם את העונש בצער של פרנסה, אל תעשה את אותה טעות שההורים שלך עשו כדי שלך יהיה מה לתת לילדים שלך ולא תיאלץ להיות בצער בגין חילולי שבת שאתה מתכנן לעשות בקרוב ח"ו. אין דבר בעולם ששווה לאבד בגינו את השבת הקדושה אחי. השבת היא אות בינינו לבין ה' יתברך , היא הברכה שלך לכל השבוע , אם תחלל את כבודה , דע לך שאין לך בעולם דבר ! בלי שבת ותפילין אין שום דבר שמעיד על יהדותך ועל הקשר שלך עם ה' יתברך , קח את הדברים בחשבון.
אם תרצה לקרוא תגובה שלי בנושא לחץ כאן: "חילול שבת" , אל תפסיד את העולם הבא שלך בגלל כמה פרוטות אחי. חבל !  אני מצרף לך סרטונים על חשיבות שבת קודש:  "רגע אינטימי" , "קדושת השבת" , "שבת המלכה"
שלח לחבר קריאה בניפרד

אני לומד בישיבה תיכונית ובא לי לחזור בשאלה


שאלה:

אני מאוד מבולבל אני נער דתי אני לומד בישיבה תיכונית ומספרים לנו מלא סיפורים על רבנים וכאלה , אבל אף פעם אני לא שומע מקור ברור , זה בגדר סיפורי מעשיות בשבילי. דבר שני למה ללמוד את כל מהלך הגמרא? אי אפשר ללמוד רק את המסקנות? שיכתבו רק את העיקר ולא יסבכו לנו ת'חיים... תראה רביד מצד אחד אני לא מצליח לדמיין את עצמי חילוני אני גם לא כל כך רוצה אבל זה מאוד מציק לי שכל הדת הזאת (היהדות) נראית לי לא הגיונית. אני מצפה לתשובה שתענה לי על הספקות בבקשה.

תשובה:
אחי היקר , נראה לי שאתה מושפע מהחברים המקולקלים שלך, אם היית יודע איזה זכות יש למי שלומד בישיבה לא היית שואל שאלה כזאת , אבל אני מכבד את השאלה שלך ואענה לך בצורה מכובדת נשמה.

א) אם הרב מספר לך סיפור על רב מסויים , תשאל בצורה מכובדת מה מקור הסיפור
ב) לומדים את כל מהלך הגמרא כדי להבין איך פסקו את ההלכה ולחדד את המוח ! 
זה בדיוק כמו שמישהו יגיד לי , בשביל מה צריך ללמוד מתמטיקה? שילמדו אותנו ישר רק את התוצאות של התרגילים , חח זה נראה לך הגיוני? נראה לך שאם יבוא מורה לכיתה ויכתוב רק תוצאות מישהו ילמד משהו? 

שאלות דומות שאם תקרא אותם אני בטוח שתבין למה חשוב ללמוד גמרא ולא ללמוד רק את הפסיקה ההלכתית או רק את התוצאה.

1) בשביל מה מספרים לנו את כל הסיפורים המזעזעים שהיו בשואה, שיגידו לנו רק כמה מתו וזהו !

2) בשביל מה מלמדים אותנו להיזהר בדרכים ומספרים לנו כל מיני סיפורים על אנשים שלא נזהרו ומתו ? שיגידו שצריך לשים חגורה וזהו !  

אני מאוד מקווה שהבנת את המסר ומהיום והלאה תתחיל ללמוד גמרא ותחקור את המהלך במקום להתעצל וללמוד רק את התוצאות כי אין לך כח לכלום ובא לך לגלוש בפייסבוק או לראות סרט ולחיות כמו כל ילדי ה-"זומבי" שלא אוהבים לאמץ יותר מדי את המוח , אל תהיה ילד שמחפש חיים קלים וכל היום מאכילים אותו עם כפית ישירות לפה ! תשקיע אחי.

ואגב אם אתה מחפש הוכחות לתורה , אתה מוזמן לשבת ולקרוא תגובות באתר:
א) חבר שלי אמר שאין בעולם הזה שום הוכחה לקיומו של בורא עולם.
ב) רציתי לשאול את הרב אם יש הוכחה למציאותו של הבורא בעולם?
ג) אפשר בבקשה לקבל הוכחה מדעית לקיומו של בורא עולם?
שלח לחבר קריאה בניפרד

אני נגעלת מבעלי ! הכריחו אותי להתחתן , אני לא אוהבת אותו...


שאלה:

תוכן השאלה אני בת 28 נשואה 3 וחצי שנים עם בחור שלא רציתי להתחתן ובטלתי אירוסים והרבנים הפעילו עליי לחץ שהכל יהיה בסדר ושהם יעמדו בנינו לשלום בית והסכמתי להתחתן עד היום אני צועקת לרב שלנו שאני לא אוהבת אותו ושאני נגעלת ממנו והרב אומר לי שזה לא סיבה להתגרש והיום אני עם ילדה ואני בצער עמוק

תשובה:
אחותי היקרה, בראש ובראשונה צר לי מאוד לשמוע שכך נפל דבר, יותר מכל כואב לי שאת "נגעלת" מבעלך. אם אכן זה המצב לדעתי כדאי שתתייעצי עם אחד מגדולי הדור , זה באמת אחד מהמקרים הקשים יותר שנתקלתי בו השנה ואני חושב שחשוב מאוד שתיוועצי ברב מוצפי היות ואני איני מוסמך לטפל במקרה כזה מסובך.

אני לא רשאי לומר לך להתגרש אבל מצד שני אני לא יודע אם נכון שתחיי את חייך עם אדם שאת ממש נגעלת ממנו , אני לא יודע למה את נזכרת רק עכשיו אחרי שלוש שנים אבל אני בטוח שיש לך את הסיבות שלך. אם הרב שלך אמר לך שזו לא עילה להתגרש אני רואה לנכון להסכים עמו היות וסביר מאוד להניח שמדובר באדם ירא שמים שבקיא בהלכה, כמו כן אני חושב שבמקום לברוח מאחריות ראוי שתנסי לברר הדק היטב מה גרם לך להינשא לבחור.

מעולם לא שמעתי על מקרה שבו אשה נשאה לאשה גבר שהיא נגעלת ממנו כהגדרתך, לדעתי הצער שיש לך בימים אלו והמשברים שאת עוברת וחווה , גורמים לך מעט להקצין את המצב ולטעון שמלכתחילה לא אהבת אותו , אבל אני חושב שהיה לך רגש כלפיו , אחרת לעולם לא היית מוכנה לבוא עמו בברית הנישואין. אבל אם למרות הכל זה המצב ואת אכן נגעלת מבעלך זו באמת בעיה לא פשוטה, לא רק מבחינה הלכתית , גם מבחינה נפשית , אני לא יודע איך אשה מסוגלת לחיות 3 שנים עם אדם שהיא נגעלת ממנו , איך היא באה עמו במגע? איך הילדה חווה את כל מלחמת הרגשות בבית? מוזר.

בכל מקרה, כך הרמב"ם כתב בהלכות אישות פ"ד אין האישה מתקדשת אלא לרצונה והמקדש אישה בעל כורחה אינה מקודשת והיות והבעת את רצונך להינשא לבחור כדת משה וישראל הרי שקיבלת על עצמך את הנישואין. לא משנה ממה הדבר נבע, האם הדבר נבע מעצת הרבנים או מסיבות כאלה ואחרות , הסכמתך מהווה עדות (כאלף עדים) שהיה הדבר מרצונך. בנוסף פרי בטן הוא "פרי אהבה" - אם זכית לפרי בטן מבעלך, הילדה מעידה על אהבתכם , אם לא הייתה מעט אהבה , ספק אם חיבור כזה היה מוליד פירות.

אם כרגע יש ביניכם משבר , או אם המשברים לאורך השנים גרמו לך להגיע למצב של סלידה עד לרמות של להיגעל מבעלך , לדעתי זו באמת בעיה וראוי שתפנו אותה לחכם גדול ולא לאדם פשוט כמוני , אני יכול רק לברך אתכם בזכות זיכוי הרבים שתזכו להגיע לתובנות נכונות ולהחליט החלטות נכונות , זה באמת מקרה לא פשוט ואני מניח שאת ממש סובלת ונמצאת בצער גדול , יהי רצון שה' יתברך ישמח אותך ותהיי מאושרת.

לדעתי יש מספר אפשרויות לפתור את הסוגיה.
א. תנסו לברר הדק היטב , מהם הגורמים שהביאו אתכם למצב הזה?
ב. תנסי לחפש בבעלך דברים חיוביים ולא להיות כל הזמן שלילית וביקורתית. (תנסי)
ג. לדעתי את צריכה לפנות בדחיפות ליועץ נישואין ירא שמים כדי להציל את הנישואין.
ד. אם את ממש נגעלת ממנו ולא מסוגלת לבוא עמו במגע ,יתכן שיתירו לך להתגרש.
ה. אל תעשי שום צעד בלי להיוועץ באחד מגדולי הדור, או ברב מוצפי למשל.

את מוזמנת לעיין בתגובה הבאה ואולי ללמוד ממנה: "שלום בית ובעיות בזוגיות"

כדי לשאול את הרב מוצפי לחצי כאן: "קישורים לגדולי הדור - באתר אורלנוער" 
(בצד שמאל למטה יש קישור שמפנה לאתר של הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א)
במידה וזה לא יעבוד תנסי את הקישור הבא: "שליחת שאלה לרב מוצפי" 
אני מקווה שתקבלי מענה זריז ולא תיאלצי להמתין הרבה זמן, תשובותיו של הרב קצרות וקולעות, אבל לפחות תקבלי כיוון ועצה טובה כדי להמשיך מכאן ולהבא.

כל מה שנותר לי לעשות זה לברך אותך שתזכי לשמחה ולחיים מאושרים , אין לי עסק בנסתרות אבל קראתי מספר סיפורי מעשיות ודברי חכמה שם גילו חז"ל שבמקרים מסויימים של צער אשה בנישואין או בעיות קשות שיש לאשה בשלום בית , בד"כ מעידות על תיקון לא פשוט מגלגולים קודמים או פגם בגלגול הנוכחי במקרים מעין אלה ככל שקיבלה האשה באהבה את הדין והרבתה בתפילה, מן השמים ריחמו, אולם במקרה קיצוני כשלך שבו את ממש נגעלת מבעלך, קצרה ידי מלהושיע ורק גדולי הדור הם אלה שמוסמכים וראויים לתת מענה ופתרון הולם למצוקתך. השי"ת יהיה בעזרך אכי"ר.
שלח לחבר קריאה בניפרד

חצאיות גינס מותר או אסור? מה דעת ההלכה על חצאית מגינס?


שאלה:

בשבח והודיה להשם יתברך אני זוכה להתקרב לאבא שבשמיים ולהתחזק, האם מותר ללבוש חצאיות ג'ינס אבל עד מתחת לברך? והאם מותר ללבוש חצאיות שלא בצבע גי'נס אבל הבד כן ג'ינס עד מתחת לברך. תודה על תשובתך .

תשובה:
אשריך שזכית להתקרב לה' יתברך. אספר לך משהו אישי , כשאני נהגתי ללכת עם ג'ינס מאוד אהבתי את הג'ינסים, אחד הדברים שלי באופן אישי היה הכי קשה לוותר עליהם היה הג'ינס ! (למרות שלגברים אין איסור ללכת עם ג'ינס) פשוט לא הרגשתי ירא שמים, לא יודע איך להסביר את זה, תמיד כשראיתי את הרב שלי , לא הצלחתי לדמיין אותו הולך עם ג'ינס, זה נראה לי לא מכובד לבן תורה , כשהצלחתי לעשות את השינוי הזה , חל שינוי אדיר ביראת שמים שלי , התחלתי להסתובב פחות במקומות מפוקפקים , התחלתי להיות רציני יותר בעבודת ה' שלי ואני בטוח שאם תחליטי לעבור מחצאיות ג'ינס לשמלות מכובדות, תהיי במקום אחר (למרות שזה מותר מעיקר הדין)

להלן דעתי בנושא:
א. לא ראוי לבת מלך ללכת עם חצאיות ג'ינס (גם אם מעיקר הדין יהיה מי שיתיר)
ב. אף גדול דור ירא שמים אמיתי לא ימליץ לבת מלך ללכת עם חצאית ג'ינס.
ג. יש דברים שההלכה לא אוסרת אולם לדעתי יש לזה גדר של "נבל ברשות התורה"
ד. אם את בתהליכי התחזקות לדעתי את יכולה להמשיך ללכת עם ג'ינס אבל תשתדלי.
ה. זה שהמון בנות חפיפניקות הולכות עם ג'ינס , לא מתיר לכולם לנהוג כך.
ו. לגברים מותר כי זה לבוש גברי מובהק ובשונה מנשים זה לא מבליט באותה מידה.
ז. לא ראוי להחמיר על נשים שהולכות כך אם הן בתהליכי התחזקות או במדרשיות.
ח. אם אתם יראי שמים ומנהג המקום הוא ללכת עם ג'ינס, מעיקר הדין אין בכך איסור.
ט. מסגרות חינוך חרדיות לא יאפשרו זאת משום שזה מעיד על מתירנות וחוסר צניעות. 

לדעתי חצאיות הג'ינס בד"כ צמודות ומבליטות את הגוף, זה לבוש של "חפיפניקות" ולא של בחורות רציניות ובנות מדרשה, באף מדרשה לא יחנכו בנות ללכת עם ג'ינס, גם אם הדבר מותר , אין רוח ההלכה נוחה הימנו , זה בדיוק כמו שיתירו להסתפר בצורה שאינה תואמת בחור ישיבה , למרות שבתורה אין אסור להסתפר "מדרגה" (קצר למטה והרבה שיער למעלה) כך אין איסור ללכת עם חצאיות ג'ינס, אבל מי שלומד במקום מסודר, מי שיש לו אבא ואמא ששומרים על צניעותו ומחנכים אותו ליראת שמים, לא יתיר לבנותיו ללכת כך, לא בגלל האיסור, פשוט בגלל שזה מקרר אותן ביראת שמים וע"י כך הן נדמות לבנות מהעולם החילוני וסופן לנהוג שחוק וקלות ראש כמו הבנות החופשיות.  בת מלך אמיתית צריכה ללכת עם שמלות יפות ולא עם חצאיות מחוספסות, קצרות , צמודות ורחוקות מלהיות "בד"ץ" ! בקיצור, לדעתי זה תלוי ברמה הרוחנית של הנערה, אם היא בשלבי התחזקות, אף אחד לא יאסור עליה ללכת עם ג'ינס (לדעתי) אבל אם כבר שנה שלימה היא הולכת עם ג'ינס זו כבר בעיה, צפו בקטע הבא: "קנגרו או בת מלך"

לסיכום: למרות שמעיקר הדין אין איסור ללכת כך, אין ראוי לבת מלך שתלך עם ג'ינס.
שלח לחבר קריאה בניפרד

בעלי מכאיב לי ואני לא יודעת מה לעשות?


שאלה:

הרב תודה על הכל. אני בשנה הראשונה לנשואיי וקשה לי מאוד.יש מתח גדול בין אבי לבעלי. אבא שלי אדם מאד חכם וחריף וגם בעלי. אבל שניהם בעלי דעות שונות. חשוב לציין, שבעלי מכבד ומעריך אותו. הרגע חזרנו משבת אצלם ובעלי אמר לי דברים כואבים. אומנם הוא מרגיש בנוח וטוב בשבת אבל עדיין. יש דברים שהוא לא מבין למה זה ככה.. ואני בחורה רגישה וקשה לי עם זה ולכן עד עכשיו אני בוכה. מה עושים?איך מכבדים את שניהם?

תשובה:
אחותי היקרה , אני לא יודע במה מדובר ולכן קשה לי מאוד לכוון אותך להציע לך פתרון
אבל באופן עקרוני , אני יכול לומר לך שעם כל הצער והכאב , אנחנו מורים לתלמידות שלנו אחרי החתונה לכבד את רצון הבעל , משום שאשה נשואה הרי היא ברשות בעלה ולכן התורה אף פטרה אותה מחיוב של כיבוד הורים. (כמובא בשו"ע יו"ד סר"מ סי"ז)
לכן אם ההתלבטות היא בין כבוד הבעל לכיבוד ההורים - כבוד הבעל עדיף.

בעלי מכאיב לי
צר היה לי לשמוע שבעלך מכאיב לך באמירותיו, אני חושב שכדאי שתדברי איתו על זה ותגידי לו בצורה מכובדת שהאמירות שלו (עליך או על בני משפחתך) פוגעות בך. וגם אם הוא אומר את מה שהוא אומר ע"מ לתקן ו\או כדי לומר את שבליבו , ראוי שהדברים יאמרו בצורה מכובדת ולא בצורה פוגעת חס ושלום.

אני שמח לשמוע שבעלך מכבד את אבא שלך ומעריך אותו ואני מניח שהדברים הכואבים שהוא אמר לך קשורים לבני משפחתך והדברים פגעו בך כי לדעתי היה בהם מין זלזול בכבוד משפחתך ומנהגיהם ובגלל זה את בוכה. בגלל שפגעו באנשים שאת מעריכה ואוהבת. אני חושב שראוי שבעלך יתנצל בפניך וראוי שתשוחחי על כך עם הרב של בעלך (במידה ויש לו רב) אני בטוח שהרב שלו יסביר לו כמה חשוב להתנהג בדרך ארץ וגם בלהט הרגע , לא אומרים דברים בצורה אימפולסיבית , ראוי לכבד את הצד השני ולא לפגוע ברגשותיו. אני ממש מצטער לשמוע שבכית , חשוב שתדעי שזו לא בושה לבכות זה דבר טבעי ואנושי לגמריי , גם אני במקומך הייתי נפגע ואולי בוכה

לסיכום: מצד אחד את ברשות בעלך ועליך לכבד את בעלך , דעותיו והשקפותיו. מצד שני בעלך חייב לכבד אותך ולא לפגוע בכבודך וגם אם לבעלך ולאבא שלך יש חילוקי דעות בעניינים מסויימים, ראוי לכל אחד מהם להתנהג בצורה מכובדת וראויה ולא ח"ו לבזות ו\או לפגוע האחד ברגשותיו של האחר.

אם חילוקי הדעות מתעצמים ולא מאפשרים להם להימצא יחד באותו מתחם מבלי לריב
אני מציע שתפנו ליועץ זוגי שיתן לכם כלים להתמודד עם סוגיות מורכבות במשפחה. בכל מקרה , אין לי ספק שעליך להישמע לבעלך ולכבדו בדיוק כמו שבעלך מחוייב לצדד בך ולחזק אותך במקרים דומים במשפחתו, בחינת: "ועזב את אביו ואמו ודבק באשתו".
כל זה כמובן בהנחה שבעלך הוא אדם ירא שמים כמובן.

שאלות דומות בנושא:
"מריבות גדולות בכל מה שקשור לכיבוד הורים"
"שאלות ותשובות בנושא שלום בית"

שלח לחבר קריאה בניפרד
שאלות ותשובות נוספות

דווח על בעיה