שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אֲבָל זֶה אָסוּר

הלכות בשמירת הלשון:
המעשה נעשה בכוונה טובה

סגולה לפרנסה - קשה לי מאוד למצוא פרנסה


שאלה:(13/05/2020)

שלום רב אני הולכת היום לראיון עבודה ורציתי לקבל את ברכתך
להצלחה אני עוברת ממש עינויים לכל מה שקשור לפרנסה שלי
רציתי לדעת מה זה אומר שנה 4 לפי הנומרולוגיה? אני קוראת
תהילים ולא מדליקה אש בשבת כבר הרבה זמן. לקחתי על עצמי
שמירת שבת בלי שום קשר למה שקורה לי עם העבודות.

תשובה:(הרב רביד נגר)

תראי איך ה' אוהב אותך , לא לחינם שאלת שאלתך
היום ! היום יום פטירת רבי מנחם מנדל מרימנוב.
וסגולה לומר "פרשת המן" ולהדליק נר לכבוד הצדיק.
הצדיק הבטיח שכל מי שידליק לו נר כל יום שלישי
בשבוע הוא יהיה מליץ יושר עבורו ועד היום רבים
נוהגים להדליק כל יום שלישי נר לכבוד נשמת
רבי מנחם מנדל מרימנוב בן יוסף זיע"א.
...
פרשת המן לקריאה - "סגולה מעולה לפרנסה טובה
קובץ פתוח לקריאה ישירה - פרשת המן לקריאה ישירה
...
אחותי היקרה, אל תחפשי ישועה בנומרולוגיה, אם חשוב לך
לזכות בפרנסה טובה תעשי רצון ה' בשמחה ויפתח ה' לך את
אוצרו הטוב,,, אני מצרף לך עצות שכתבתי בעבר

> צניעות וכיסוי ראש
> קיום מצוות בשמחה
> שמירת שבת כהלכה
> ברכת המזון מסידור
> תפילת שחרית כל יום

כמו כן אני מצרף לך רשימה ארוכה של טיפים וסגולות להצלחה
ועדיף שתקבלי כמה קבלות ותעשי אותן באופן קבוע בלי לפספס
מאשר שתעשי את כל הקבלות ותפספסי החכמה היא לא לעשות
הכל !!! מי שעושה הכל בסוף לא עושה כלום בחינת: "תפסת
מרובה לא תפסת" תבחרי לך 3 דברים שתוכלי לעמוד בהם,
ותקפידי לעשותם כל יום אני המלצתי על שלושה דברים שראוי
שכל אדם יעשה אבל תבחרי מה שתרצי.

להלן הטיפים שנתנו חזל לפרנסה טובה לאשה.
א) צניעות - "אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי" (תענית ח:)
ב) כיסוי ראש - ומובא בזוה"ק שמועיל מאוד נגד עין הרע.
ג) מעשרות - "עשר בשביל שתתעשר" - מסוגל להגביר מזלו.
ד) נטילת ידיים - רב חסדא זכה בזכות זה לשפע (שבת סב:)
ה) שמירת שבת - סגולה לפרנסה טובה בשם הבן איש חי
ו) לשון הרע - פרנסה אותיות רסן פה , בשם החפץ חיים.
ז) כבוד חכמים - "כי מכבדי אכבד" בשם דוד המלך ע"ה.
ח) נרות שבת - נר + נר= 500 כמניין איברי האיש והאשה
ט) צדקה - הנותן צדקה מתברך: "יברכך.. "ישמור את ממונך"
י) ברכת המזון - "הזהיר בה מזונותיו מצויים לו" (ס' החינוך מצ' ת'ל)

לא איש סגולות אנוכי , אבל מי שמחפש סגולות מצאנו לו גם סגולות...
1) יאמר בכל מוצ"ש 70 פעם אליהו הנביא ולא יספר לאיש. (ספר האח נפשנו)
2) לקרוא את פיטום הקטורת מתוך קלף (כך כתב בספר סגולות ישראל אות לג')
3) לקרוא כל יום את פרשת המן - שמות פרק טז' פסוקים ד'-לו'  (רבנו בחיי)
4) לברך ברכת המזון בקול רם ובשמחה ומזונותיו יהיו מצויים לו (מרן החיד"א)
5) לומר כל יום שלושה עשר עיקרים ואגרן הרמב"ם (כך הובא בספר מדרש פנחס).
6) לספר במוצ"ש סיפור על הבעש"ט (כך הביא בספר באר מים , סגולות ישראל)
7) לומר 10 פעמים בבוקר ובערב הפסוק: "מאשר שמנה לחמו"  (תפילה למשה)
8) לומר מזמור כד' בתהילים: "לדוד מזמור.." (בכוונה) (כך הביא בספר עץ חיים)
9) יקרא 40 יום את המזמורים: כ',כא',כג',כד',כט',צא' (וביום ה-40 יקראם בכותל)
10) להתפלל תפילת שחרית כל יום והיא הסגולה הטובה והבדוקה ביותר להצלחה.


עצה טובה ממרן הבן איש חי: 
כמו כן מבאר רבנו יוסף חיים זיע"א בספרו "בן יהוידע": נמצא
שישנן שלוש סגולות לזכות לפרנסה ברווח ועשירות, ואלו הן:
האחת, צדקה ומעשר תבואה ומעשר כספים. והשניה, שמירת
השבת כהלכתה. והשלישית, לכבד את התורה ולומדיה וכן
אומרת הגמרא במסכת שבת דף קי"ח ע"ב: "אמר רב יהודה
בשם רב, כל המענג את השבת - נותנים לו משאלות לבו,
שנאמר בתהלים ל"ז: "והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך".
לכן הדבר החשוב ביותר הוא להשתדל כמה שיותר בשמירת
שבת כדת וכדין. כי שבת היא מקור הברכה: "לקראת שבת
לכו ונלכה כי היא מקור הברכה" מי שיזכה לשמור שבת כראוי ,
לא תחסר פרנסתו לעולם. "לוו עלי ואני פורע" וכתוב: "ששת
ימים תיעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש" מי
שזוכה לשמור את היום השביעי כהלכתו, זוכה שה' יתברך
דואג שתהיה לו פרנסה וה' עושה לו פרנסה שנאמר:
"תיעשה בצירה תחת ה-"ת" ולא תעשה בפתח תחת ה-"ת". 
בקיצור לא חסרות סגולות לפרנסה ברוך ה' לא אלמן ישראל

אני מברך אותך שבזכות 3 הקבלות שתקבלי על עצמך,
תזכי למצוא עבודה טובה. הסגולות דלעיל לא יועילו
לאדם שאינו עובד ואינו טורח עבור פרנסתו, הברכה
צריכה לחול על משהו ולכן ראוי שכל אדם ישתדל כפי
כוחו לחפש מקום עבודה צנוע וכשר !
...

...
   
  
  
  
...


 
...
 
שלח לחבר
מדורג 5 מתוך 5, דרגו 14

דווח על בעיה