שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אֲחוֹתִי

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע על קרובים

בעלתי אשה נשואה בעילות אסורות - אנא עזור לי אני גמור !


שאלה:(03/03/2011)

שלום. אנא עזור לי אני ממש גמור, עשיתי טעות נוראית ולא נראה לי שיש על זה בכלל כפרה, הייתי עם אשה נשואה ובעלתי בעילות אסורות אני חייב לדעת כמה דברים. 1.זה אוסר אותה לבעלה? 2. יש כפרה על זה? 3. צריך להגיד לבעלה? 4. איך מתקנים? בבקשה אל תפנה אותי לשאול רב אחר. לא מסוגל אתה הרב שלי.

תשובה:(הרב רביד נגר)

בחור יקר, צר לי לשמוע שיצר הרע השתלט עליך ועשית מעשה מכוער שכזה.

1. אם אף אחד לא יודע מזה, על פי הנפסק בפוסקים, אין כל חובה או מצוה להודיע לבעלה ולהרוס בית בישראל. ולכן תמשיך חייה בתשובה גמורה, ותחיה עם בעלה כרגיל
2. בוודאי שיש על זה תשובה,מהיום והלאה תשתדל להקפיד קלה כבחמורה שכן מובא בזוהר בראשית לג', ב', וכן בזוהר חדש. וכן באברבנאל בראשית ב'. אין דבר העומד בפני התשובה. וכן מובא בפסחים דף נד', א'. תשב אנוש עד דכא. ובשו"ת מהר"ם אלאשקר סימן יט' ועוד, שערי תשובה לא ננעלו, אם תפסיק עם החטא ותעשה תשובה גמורה, מן השמים ירחמו עליך, אבל מכאן ואילך תישמר מכל דבר אסור, אתה צריך שמירה יתירה וזהירות יתירה, כי עשית מעשה מכוער וכמעט הרסת שתי משפחות בישראל כדי לספק את  תאוותיך, תבקש סליחה ממלכו של עולם ותשוב בתשובה גמורה. (אני מציע שתקרא גם את תגובתי הבאה: "כל התיקונים לכל החטאים" כמו כן אני מציע שתתענה יום שלם ותקבל עליך לא לשוב על החטא הנורא לעולם !

3. אם אף אחד לא יודע מזה, על פי הנפסק בפוסקים, אין כל חובה או מצוה להודיע לבעלה ולהרוס בית בישראל. ולכן תמשיך חייה בתשובה גמורה, ותחיה עם בעלה כרגיל

4. חוזרים בתשובה שלימה (שבת, תפילין, טהרה, ציצית קבוע, צומות, שמירת נגיעה) והרבה תפילות לאל עליון שלא תיכשל שוב, תקפיד לקרוא קריאת שמע שעל המיטה.שלח לחבר
מדורג 4 מתוך 5, דרגו 40

דווח על בעיה