שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מִלְכּוּד

הלכות בשמירת הלשון:
מלבין פני חבירו ברבים

תיקון מהיר - כל התיקונים - עצות מרביד נגר


שאלה:(17/09/2014)

שלום רב, מה עלי לעשות וכיצד עלי לתקן את עוונותיי אם חטאתי בעבר המון בעיניים ובעוד חטא חמור (לא משנה מה החטא) האם כל חטא אפשר לתקן? לכל חטא יש תיקון? איך אני יכול לדעת איך? איזה תיקון יש לכל חטא? לא ראיתי בכל מקום רשימה מסודרת של חטאים ותיקונם, אני בטוח שהרבה בני נוער ישמחו לקבל טיפים טובים לתיקון חטאי העבר, יש גם הרבה בחורים שהתחזקו ועלו לישיבה ועדיין לא תיקנו את החטאים שלהם , אני בטוח שרשימת תיקונים תועיל, במקום שנלך לכל מיני רבנים שלוקחים הרבה כסף על כל תיקון, מה אתה אומר הרב רביד?

תשובה:(הרב רביד נגר)

אחים יקרים , ברגע שעושים תשובה , אין צורך בתיקונים ,
גבר שלומד תורה כל גופו מתוקן , שנאמר: "ולכל בשרו מרפא" ,
"רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותיך" , לכן , התיקון הטוב ביותר
הוא להתחבר ללומדי התורה, להיות בן תורה ולהתנהג כבן
תורה, אשה שקלקלה ורוצה תיקון , התיקון הטוב ביותר עבורה
הוא הקפדה על גדרי הצניעות , שמירת טהרת המשפחה
כהלכה וחינוך בניה בדרך התורה, לכן אני מציע לכל בת ישראל
לעשות מסירות נפש ותתפלל מעומק הלב לזכות לבן תורה
שזכות התורה שילמד בן הזוג שלה מתקנת אותה ועומדת לה
בעולם הזה והבא.
...
להלן מספר קטעים נבחרים שעשויים להועיל לבעל תשובה.

   
  
  
  

אינני ראוי לתת תיקונים לאנשים - כל אחד ישראל את רבו.
אחים יקרים , אני לא אוהב לתת תיקונים לאחרים אני מעדיף
לתקן את עצמי קודם , אבל בגלל ששואלים אותי רבות בנושא
ואין לי זמן לענות לכל אחד באופן אישי מריבוי השאלות כתבתי
מספר תיקונים שמתאימים לבני נוער וחלקם מתאימים אף
למבוגרים , תיקונים אלה לא מהווים תחליף לעצת רב , אני
מעדיף שכל אדם יעשה לו רב שאין תיקון גדול מזה , אבל כל
זמן שאין לכם רב ואתם חפצים לתקן ולזכך את נפשכם ,
ליקטתי עבורכם מספר עצות טובות שראיתי בספרים הקדושים
ויהי רצון שלא תצא תקלה ח"ו.
...
 
להלן שלבי התיקון: 
א. וידוי - להקפיד לומר וידוי כל לילה בק"ש שעל המיטה.
            (אשמנו, בגדנו, גזלנו וכו')
ב. חרטה - על החוטא להתחרט על מעשיו הרעים בפיו ובלבו
              (שלא יהא בחינת: "בפיו ובשפתיו כיבדוני ולבו רחק ממני)
ג. קבלה לעתיד - על החוטא לא לשוב על אותו החטא
                      (וכדי להצליח בזה יגדור כל אדם גדרות לעצמו)
ד. תפילה - להקפיד על תפילות (בנים 3 תפילות בנות רווקות תפילה 1)
ה. צדקה - "וחטאך בצדקה פרוק" (דניאל ד',כד')  
"וצדקה תציל ממות"
               כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים 

השלב הבא הוא שלב הלימוד:
כמו כן בטרם יבוא אדם לעשות תשובה ראוי שיעבור הדק
היטב בקריאה קפדנית ולא ברפרוף על שער העשרים ושש
באורחות צדיקים, להלן קישור: 
"שער התשובה" 

אחי היקר, רבי אליהו די וידאש תלמידו של הרמ"ק
(רבי משה קורדוביירו) חיבר ספר מוסר וקבלה עצום שנקרא:
"ראשית חכמה" שם הוא מביא שהתיקון של כל עבירה הוא
מידה כנגד מידה, באיבר שבו אדם חוטא בו הוא מתקן. 
להלן דוגמאות נפלאות לתיקונים שתוכל ליישם במידה
ופגמת באיברים אלו. התיקונים שהבאתי כאן, חלקם מובאים
בספרים הקדושים וחלקם כתבתי לכל מי שרוצה טיפים לתיקון
טוב כדי שנזכה בקרוב לתקן ולהחיש ביאת משיח צדק. 

בכל אבר שבו אדם חטא וקלקל שם עליו לתקן.
חטא בידיו
 - יתקן בידיו יקפיד להניח כראוי תפילין של יד
חטא במחשבותיו - יקפיד להניח תפילין של ראש 
חטא ברגליו - יכתת רגליו לשיעורי תורה וי"א יכבד את הרגל

חטא בגניבה ו\או בגזל - ישיב את המעל ויתרום שוויו לצרכי רבים לזכות הנגזל\הנגנב.
חטא בכיבוד הורים - יקבל על עצמו לכבדם במסירות נפש ויתפלל להצלחתם
חטא בכבוד אחיו הגדול - יבקש מחילה ויכבד את אחיו הגדול כפי כוחו.
חטא בהכשלת הרבים - יעשה תשובה ויזכה את הרבים, יסייע למזכי הרבים.
חטא בפגם הברית - ישמור על עיניו ממראות אסורים ויקפיד ללמוד הלכות.
חטא בפגם הלשון - ילמד 2 הלכות לשון הרע ביום והוא תיקון גדול ללה"ר
חטא בעיניו - יביט באותיות ס"ת , יזיל דמעות , יקפיד על ציצית וילמד תורה.


חטאים חמורים - (חטאים שחייב על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת) 
חטאים חמורים מעין אלה חייבים תיקון לא פשוט , אבל עד
שיזכה לרב שיכוון אותו. ראוי שיתחזק ויקבל על עצמו תשובה
ולימוד תורה , שאין תיקון גדול יותר מהתורה. וכבר אמר
האר"י הקדוש שיש זמנים שמעולים יותר לתשובה ביניהם
חודש אלול, ומי שחשקה נפשו לתקן כרת , יישאר כל הלילה
וילמד תורה (לילה אחד מתקן כרת אחד) וי"א שאם עשה
חטאים הרבה , מספיק שילמד תורה 3 לילות ויתקן ע"י כך
חטאים הרבה ובתנאי שלא ישוב על החטא ומכאן ולהבא
ילך בדרך ה' הטהורה והקדושה ויתחזק.

בעילה אסורה - יקבל על עצמו קביעות עיתים לתורה כל יום שעה (וישאל חכם)
בעילת גויה - יקבל על עצמו קביעות עיתים לתורה כל יום שעה (וישאל חכם)
חטא במשכב זכר - תיקונו קשה , יקבע עיתים לתורה ויפדה בצום או בממון הרבה.
פגם ברית קודש - יקפיד כל לילה בק"ש שעל המיטה, ישתדל במקווה וישמור עיניו
חטא בחילול שבת - ילמד טוב הלכות שבת היטב ויזהר ביותר מחילול שבת מאוד
ביזה את המועדות - יכבד את המועדות ויזהר לא לעבוד בחוה"מ ויכניס אורחים


שלושה יורדין לגהינום ואינם עולים (בבא מציעא דף נח:) אלא אם כן עשו תשובה
הלבין פני חבירו ברבים - יבקש מחילה לפני כולם, יעשה תשובה וירחק מגאווה
הוציא שם רע לחבירו - יטהר את שמו הרע, יעשה תשובה ויבקש רחמים מה' ית'
חטא באשת איש - תיקונו קשה , ירבה בלימוד תורה ויבקש מרב גדול תיקון לחטאו


להלן טיפים לכל מי שעשתה הפלה ורוצה תיקון לנשמתה.
א) תשובה בסיסית שמועילה לכל חטא: וידוי , חרטה וקבלה לעתיד בלב שלם
ב) אשה שנטלה חיים צריכה לעסוק בנתינת חיים. (שיעור תורה בבית יועיל מאוד)
ג) תרומה
(לפחות בסכום ההפלה) לארגונים שמסייעים בהצלת חיים, כל חודש קצת 
ד) התנדבות בארגון למניעת הפלות תועיל מאוד כמו ארגון: "אפרת" (צרי קשר)
ה) עזרה לנשים בהיריון תועיל מאוד כך המליץ הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א.
לקריאת חומר  נוסף בנושא הפלות, לחצי כאן קריאה נעימה: 
"שו"ת בנושא הפלות"
והתיקון הטוב ביותר שאשה צריכה לעשות הוא לא לחזור על המעשה הנפשע ולא
לבוא לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, להקפיד לחיות על פי ההלכה ולשמור על צניעות.


עצות נפלאות לתיקון פגם הברית מגדולי ישראל 
א) לימוד תורה בקביעות - אין תיקון גדול יותר מזה לפגם הברית
(זוהר, גמרא ברכות)
ב) לימוד הלכות צניעות וייחוד - תשובת המשקל, במה שפגם האדם בו יתקן (חז"ל)
ג) התיקון הכללי - שייסד הקדוש רבי נחמן מברסלב וכתב שיועיל לו מאוד לתיקון זה
ד) זיעה לכבוד שבת - עזרה בהכנות שבת (תבוא טיפת זיעה ותכפר על טיפת קרי)
ה) טבילה במקווה - כל יום שישי לפחות וכתב האר"י בשער רוח הקודש שיועיל לו
ו) תיקון חצות - יבכה על חרבן בית המקדש ואין גדול מזה - טיפה כנגד דמעה
ז) בכי ודמעות - כל בכייה על עם ישראל מכפרת - "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו"
ח) פדיון וצדקה - ראוי שאדם שפגם יתרום בקביעות צדקה לישיבות קדושות וכיוצב'.
ט) זיכוי הרבים - יחלק חומר ויפיץ חומר בנושא זיכוי הרבים ויקרב אחרים עמו.
י) לימוד הלכות שבת - שכתבו חכמים שהדבר מועיל מאוד לתיקון פגם הברית
יא) קריאת תהילים - לקרוא תהילים מחולק בקבוצה
 
(לחצו כאן)
יב) ימי השובבים - ללמוד היטב על ימי השובבים וכח תיקונם (האר"י שער רוה"ק) 
יג) שמירת הלשון - מי שלא פוגם את פיו לא פוגם את בריתו (פרנסה = רסן פה)


תנאי לקיום העצות וקיום העצות:
כל העצות והתיקונים הנ"ל יועילו לאדם מאוד כל זמן שהתרחק
מהנשים מאוד מאוד והשתדל מאוד בשמירת העיניים, אך אם
אינו מתרחק מן הנשים יצא שכרו בהפסדו וחבל, לכן ישתדל
כל אדם לשמור על העיניים יותר, יעבור לאינטרנט כשר, יסלק
את הטלוויזיה מהבית, יתרחק מידידות לא צנועות ומחברה
בגיל צעיר ויקבע מושבו בישיבה טובה או שיקבע עיתים לתורה
ולא יפספס שיעור תורה, זכות הקביעות תגן בעדו בע"ה.

ומה מעלתו של אדם שזוכה לשמור את בריתו  ומה עונשו של המפר ברית?
זוכה לפרנסה בשפע                         ואם לא שמר בריתו נפגמת פרנסתו ח"ו
גובר מזלו לטובה                        ואם לא שמר בריתו מתהפך מזלו לרעה ח"ו
זוכה לבנים תלמידי חכמים         ואם לא שמר בריתו בניו מתרחקין מדרך ה' ח"ו
זוכה לשלום בית אמיתי            ואם לא שמר בריתו ביתו מלא מריבות וצרות ח"ו
גובר כח תפילתו                      ואם לא שמר בריתו תפילתו אינה עושה פרי ח"ו
מתבטלת ממנו העצבות              ואם לא שמר בריתו כל ימיו צער ומכאובים ח"ו
ניצל מעונשים חמורים בעוה"ב    ואם לא שמר בריתו ייסורים קשים מזומנין לו ח"ו


להלן עצות לתיקון חילול שבת.
א) ללמוד בקביעות הלכות שבת כל פעם קצת (תקבעו ללמוד בשבת וגם בשבוע)
ב) להקפיד לטרוח לקראת שבת, לסדר, לנקות, ותמיד לומר: "לכבוד שבת..."
ג) לקבל שבת לפני הזמן (כל אחד כמה שהוא יכול)
ד) להוציא שבת אחרי הזמן (רצוי בזמן רבנו תם, אך מעיקר הדין אינך חייבת)
ה) להקפיד לעשות הבדלה כהלכה.
(ולא להסתפק ב-"ברוך המבדיל בין קודש לחול)
ו) לנסות לדאוג בבית או בבית הכנסת לשיעור בנושא הלכות שבת (רק אם אפשר)
ז) לעודד אנשים לשמור שבת בשיחה או בעידוד אישי (חברות, מכרות, שכנות וכד'...)
ח) להפיץ שיעורים בנושא שבת קודש כדי להאהיב את השבת על אחרים.
ט) לתרום צדקה  למוסדות שמגדילים את כבוד השבת
(ישיבות, מדרשיות וכד')
י)  להפיץ ספרי הלכות שבת וחומר על שבת קודש (
לחצו לבחירת שיחה)
כפי הזמן שבו אדם חילל שבת ראוי שינהג בעצות הנ"ל ויזכה לתקן נר"ן שלו


איך לכפר על ריקודים מעורבים וחתונה מעורבת?
א. להקפיד לומר כל לילה בקריאת שמע שעל המיטה את הוידוי - וידוי
ב. את ובעלך צריכים להתחרט בלב שלם על שגרמתם לציבור לרקוד מעורב - חרטה
ג. על שניכם לקבל על עצמכם להימנע מריקודים מעורבים וכיוצב' - קבלה לעתיד
ד. את כל האירועים הבאים שלכם בע"ה , תעשו בהפרדה מלאה
ה. תתרמו צדקה לישיבות או למקומות שבהם מזכים את הרבים - זה יועיל מאוד.
ו. אל תאפשרו לאף אחד לצפות בסרטון של החתונה - זו הכשלת הרבים גדולה
ז. תעודדו חברים או אנשים שרוצים להתחתן במעורב, לא לעשות כן !
ח. תקפידו לשמח חתן וכלה בחתונות נפרדות
ט. להפיץ שיעורים או שו"ת בנושא חתונה בהפרדה. (
לחצו כאן לקריאה)

כל חטא שחטא בו האדם, אם יעשה וידוי חרטה וקבלה
לעתיד ולא ישוב לעשות את אותו החטא, מן השמים ירחמו,
למעט חטאים שמצריכים תיקון מיוחד.


עיניים הפגם הנורא ביותר של הדור האחרון - אדם שנכשל בעיניו כיצד יתקן?
א. כשעולה לספר תורה או כאשר מגביהים את הספר יביט באותיות התורה 
(וכתב בספר קרנות צדיק , בשם ספר יסוד יוסף, שתיקון לפגם העיניים, להסתכל 
בעלייתו לספר תורה. עוד כתב בשם ספר מזמור לאסף, וכן כשפותחים את הספר 
תורה להראות לקהל, יהרהר בתשובה ושב ורפא לו".) וכתב הראשית חכמה 
"ונראה לי, שתיקון העיניים הוא בהיות האדם מסתכל בהם לקרות בתורה בפרט 
בתורה שבכתב, ובפרט מן הפרט כשעולה לתורה לקרוא בספר תורה בבית הכנסת".
 ב. הורדת דמעות על עוונותיו (שיבכה בעת בה הוא מתבודד או בתיקון חצות)
כתב בספר ראשית חכמה שהובא ברבינו יונה ע"ה בספרו שערי תשובה , שמי שחטא
בעיניו, תיקונו שיוריד דמעות מעיניו על עוונותיו, וסמך לכך יש מהפסוק: "פלגי מים ירדו 
עיני על לא "שמרו תורתך".
ג. בכיה על אדם כשר (ראוי לכל בר ישראל להזיל דמעות על אדם כשר מישראל)
עוד כתב רבינו יונה ע"ה, שתיקון העיניים להוריד דמעות על אדם כשר, והסמיכו על 
הפסוק: "נודי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך". והוסיף בראשית 
חכמה, שהובא בזוה"ק (פרשת אחרי מות נ"ז ב'), שכל המצטער על אבידת הצדיקים
ומוריד עליהם דמעות, הקב"ה מכריז עליו: (ישעיה פ"ו ,ז') "וסר עונך וחטאתך תכופר".
ולא עוד אלא שלא ימותו בניו בחייו, ועליו א"ה: (ישעיה נ"ג י') "יראה זרע יאריך ימים".
ד. לקום באשמורת ולנדד שנה מעיניו (להשתדל ללמוד תורה בלילה כמה שיותר)
הובא ברבנו תם בספר הישר, שתיקון העיניים שיקום באשמורת, ולא יישן כל הלילה. 
ה. התסכלות בציצית מועילה מאוד לרוחניות  וכן לקום כשרואה ספר תורה. 
(ראשית חכמה) ואחר שדיברנו בפגם העיניים "נדבר בתיקונם", ומזה שמצווה 
להסתכל ביצירות הבורא , וכן במצות הציצית, וכן אם ראה ספר תורה, או חכם, 
או זקן עובר לפניו, שיקום ויהדרהו, משמע שדברים אלו הם גם תקון לפגם העיניים.
ו. תיקון מעולה לפגם העיניים - לקבל בלי נדר לא להביט במקומות האסורים.
וכך כתב מאור הגולה עטרת זהב גדולה, הרי"ח הטוב (בעל הבן איש חי זצ"ל), 
בספרו לשון חכמים, ששם הביא תיקון למי שמסתכל במקומות האסורים, כדי שלא 
יתגלגל בעוף שנקרא ראה וכו'. 

סרטונים מעולים מעוררים ומחזקים במגוון עניינים
1) רביד נגר - שיחות מרתקות על ברית קודש - לצפייה לחצו כאן: 
"תיקון הברית" 
2) רביד נגר - שיחות מרתקות על שמירת נגיעה - לצפייה לחצו: "שמירת נגיעה" 
3) רביד נגר - שיחות מרתקות לתיקון השובבים - לצפייה לחצו: "תיקון שובבים" 
4) רביד נגר - טיפים ועצות למי שיש חבר\ה - לצפייה לחצו כאן: "חברים או ידידים"
5) רביד נגר - תיקונים נפלאים , תיקונים קטנים לחטאים גדולים: "תיקונים חשובים"
6) רביד נגר - תיקונים נוספים שכדאי שתראו - סרטון חשוב לנוער: "סוד התיקונים"

...                                            
מצורפים סרטונים ממש מחזקים להפצה ויועיל לכם לתקן
הפצת סרטונים לא טובים שהפצתם בעבר , בשורות טובות
...  

   
   
  
  
  
  
...
בדור הקשה הזה, עם כל פיתויי המדיה, השטן מנסה להפיל כמה שיותר חללים כדי
להמיט גזירות קשות על עם ישראל ולגרום סבל נוראי לעמנו , מי שיפקח את עיניו
יראה שכמעט בכל בית יש פריצות , זימה , טמבלוויזיה , כבלים , אינטרנט לא כשר
כמעט כולם נגועים בחטא הנורא הזה שנקרא: "פגם העיניים" שמביא ל-"פגם ברית" 
לכן הארכתי בתיקונו יותר מכולם. אדם שרוצה להינצל מחולאים רעים, ייסורים, צער
ובעיות פרנסה ושלום בית, ירחיק מביתו את הטמבלוויזיה ואת האינטרנט הלא כשר.

מצווה להפיץ עמוד זה לכמה שיותר חברים, כל מי שיפיץ עמוד זה יזכה לזכויות רבות
משום שכל מי שיקרא את העמוד הזה ויתחזק ממנו ייזקף גם לזכותכם ולזכות ישראל
בזכותנו יבוא גואל צדק, אל תתעצלו תפיצו את העמוד הזה כדי שנצליח כולנו לתקן בלי
להפיץ את התיקונים שלמטה כדי שאנשים לא ייבהלו, רק את העמוד העליון !


תיקונים למבוגרים כפי שמובא בספר שדה תפוחים, לא מומלץ לעשות שום דבר
מהתיקונים הנ"ל ללא התייעצות עם רב פוסק מוסמך שבקיא בסוד תיקון האדם,
העתקתי לכם כאן את לשון המחבר רק כדי שנבין עד כמה חמורים חטאים אלה וכמה
כדאי לכל אחד ואחד מאיתנו להישמר מהם ולהתרחק מהם, ותיקונם לא פשוט כלל
והדברים דורשים בירור עמוק ונכתבו כאן בקיצור גדול. 

תיקון למשכב זכר - צָרִיךְ לָצוּם מָאתַיִם וּשְׁלֹשִׁים וְשָׁלֹשׁ תַּעֲנִיוֹת, וּלְהִתְגַּלְגֵּל תֵּשַׁע
פְּעָמִים בַּשֶּׁלֶג כָּל גּוּפוֹ. ומי שֶׁקָשֶׁה לו הַדָּבָר, תִּקְנוּ רַבּוֹתֵינוּ הַמְקֻבָּלִים לָצוּם רַק
לַיְלָה וְיוֹם וְלִפְדוֹת יְמֵי הַתַּעֲנִית וְגִלְגּוּלֵי הַשֶּׁלֶג, בְּכֶסֶף שֶׁיִּנָּתֵן לִצְדָקָה לַעֲנִיּים שׁוֹמְרֵי תּוֹרָה. 

תיקון לבעילת גויה - לְדַעַת הַמְקֻבָּלִים צָרִיךְ לְהִתְעַנּוֹת מָאתַיִם וְשִׁשָּׁה עָשָׂר יוֹם.
וּלְהִתְגַּלְגֵּל תֵּשַׁע פְּעָמִים כָּל גּוּפוֹ בְּשֶׁלֶג. ומי שֶׁקָשֶׁה לו הַדָּבָר, תִּקְּנוּ רַבּוֹתֵינוּ
הַמְקֻבָּלִים לָצוּם רַק לַיְלָה וְיוֹם וְלִפְדּוֹת יְמֵי הַתַּעֲנִית וְגִלְגּוּלֵי הַשֶּׁלֶג, בְּכֶסֶף שֶׁיִנָּתֵן
לִצְדָקָה לַעֲנִיּים שׁוֹמְרֵי תּוֹרָה וּמִצְווֹת. וֶהֱיוֹת וְהַחוֹטֵא בְּחֵטְא זֶה, אִם לֹא תִּקֵּן מַעֲשָׂיו
יָבֹא אַחַר מוֹתוֹ בְּגִלְגּוּל כֶּלֶב, לָכֵן הַשָּׁב בִּתְשׁוּבָה טוֹב שֶׁיִכְבְּלוּ אֶת רַגְלָיו לְפָחוֹת
שָׁלֹש שָׁעוֹת, כְּדֵי שֶׁיִסּוּרֵי הַכֶּבֶל יַצִּילוּהוּ מִיִּסּוּרֵי הַכֶּלֶב.

תיקון לאשת איש אֵין אִסּוּר אֵשֶׁת אִישׁ, אֶלָּא בְּאָדָם שֶׁחָטָא עִם אִשָּׁה נְשׂוּאָה.
אוֹ אִשָׁה נְשׂוּאָה שֶׁחָטְאָה עִם גֶבֶר בֵּין פָּנוּי וּבֵין נָשׂוּי, שֶׁאָז כָּל אֶחָד מֵהֶם הוֹפֵךְ לִהְיוֹת
מִיּוֹרְדֵי גֵּיהִנָם וְאֵינָם עוֹלִים לְעוֹלָם, אִם לֹא יַעֲשֶׂה תְּשׁוּבָה. אֲבָל פְּנוּיָה שֶׁחָטְאָה עִם
גֶבֶר נָשׂוּי אֵין לָה עִנְיָן בְּתִקּוּן זֶה, אֶלַא בְּתִּקּוּן חֵטא הַנִּדָּה. 
צָרִיךְ לָצוּם שְׁלֹשׁ מֵאוֹת
וְעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ תַּעֲנִיוֹת. ומי שֶׁקָשֶׁה לו הַדָּבָר, תִּקְנוּ רַבּוֹתֵינוּ הַמְקֻבָּלִים לָצוּם רַק
לַּיְלָה וְיוֹם, וְלִפְדּוֹת יְמֵי הַתַּעֲנִית בְכֶסֶף שֶׁיִנָּתֵן לָעֲנִיִּים שׁוֹמְרֵי תּוֹרָה וּמִצְווֹת.

תיקון לעוון הנידה - צָרִיךְ לָצוּם שְׁמוֹנִים וּשְׁתַּיִם יוֹם, וּלְהִתְגַּלְגֵּל שֶׁבַע פְּעָמִים כָּל
גּוּפוֹ בְּשֶׁלֶג. ומי שֶׁקָשֶׁה לו הַדָּבָר תִּקְנוּ רַבּוֹתֵינוּ הַמְקוּבָּלִים, לָצוּם רַק לָיְלָה וְיוֹם
וְלִפְדּוֹת יְמֵי הַתַּעֲנִית וְגִלְגּוּלֵי הַשֶּׁלֶג בְּכֶסֶף שֶׁיִנָּתֵן לִצְדָקָה לַעֲנִיּים. 

תיקון ברית קודש -  מִצְווֹת ה' אֲשֶׁר לֹא תֵּעָשֶנָהּ נִתְפָּרֵשׁ אִסּוּרָם וְעָנְשָׁם בַּתּוֹרָה,
בְּתַמְצִית הַקִּצּוּר. שׁוֹנֶה מֵהֶם אִסּוּר "זֶרַע לְבַטָּלָה" שֶׁנִכְתַּב אִסּוּרוֹ וְעָנְשׁוֹ דֶרֶךְ מַעֲשֵׂה
"עֵר וְאוֹנָן". וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב, "וְהָיָה אִם בָּא אֶל אֵשֶׁת אָחִיו וְשִׁחֵת אַרְצָה. וַיֵּרַע בְּעֵינֵי ה'
אֲשֶׁר עָשָׂה, וַיָּמֶת גַּם אוֹתוֹ" (בראשית ל"ח, ט' י') וּמִתֵיבָת "גַּם" לָמַדְנוּ שֶׁגַּם עֵר מֵת
בְּחֵטְא שֶׁל "זֶרַע לְבַטָּלָה", אֶלָּא שֶׁ"עֵר" הָיָה מוֹצִיא זַרְעוֹ בְּיָדָיו, "וְאוֹנָן" נָסוֹג לְאָחוֹר
בְּבוֹאוֹ עַל תָּמָר וְשִׁחֵת זַרְעוֹ מִחוּץ לָרֶחֶם. וְסִפְּרָה לָנוּ הַתּוֹרָה כֵּיצַד נִתְקָיֵּם בִּבְנֵי
יְהוּדָה הַצַּדִּיק, נֶכְדֵי יַעֲקֹב אָבִינוּ הֶעָווֹן וְעָנְשׁוֹ. וְאֵין סָפֵק שֶׁמּוֹתָם גָּרַם צַעַר לִיהוּדָה
וּלְיַעֲקֹב אָבִינוּ. וְלֹא חָסוּ מִשָׁמַיִם עַל צַעֲרָם וְגָבוּ נְפָשׁוֹת עַל חֵטְא חָמוּר זֶה. וְלֹא
הִסְתַּפְּקָה הַתּוֹרָה בְּצִוּוּיוֹ כִּשְׁאָר אִסּוּרִים, וּפֵרְטָה מֵעֲשֶׂה זֶה כֵּיוָן שֶׁחֵטְא זֶה חָמוּר
מְאֹד, וּמָצוּי מְאֹד. וְהַלְוַאי שֶׁלְּאַחַר כָּל אֲרִיכוּת הַתּוֹרָה בְּסִפּוּר מַעֲשֶׂה זֶה, יִתֶּן הָאָדָם
אֶל לִבּוֹ לְהִזָּהֵר בָּזֶה. 
וְהִנֵּה נִתְבָּאֵר מִמַּעֲשֵׂה עֵר וְאוֹנָן, שֶׁלֹּא רַק הוֹצָאַת זֶרַע בַּיָּדַיִם
אֲסוּרָה, אֶלָּא כָּל צוּרָה הַגּוֹרֶמֶת לַזֶרַע לָצֵאת מֵהַגּוּף שֶׁלֹּא לְתוֹךְ רֶחֶם הָאִשָּׁה, עָנְשׁוֹ
מָוֶת בִּידֵי שָׁמַיִם, וְאָמְרוּ חֲזַ"ל שֶׁהַחוֹטֵא בְּחֵטְא זֶה, דָּנִים דִּינוֹ בַּשָּׁמָיִם "כְּאִילּוּ עָבַד
עֲבוֹדָה זָרָה, וּכְרוֹצֵח בָּנָיו". (מס' נדה י"ג.) 
וְזֶה לְשׁוֹן הָאֲרִיזָ"ל, (שער הכוונות דרושי הלילה)
דַע, שֶׁמִּי שֶׁעוֹבֵר שְׁאָר עֲבֵרוֹת, מִתְלַבְּשִׁים בּוֹ מַזִּיקִים וְנַעֲשִׂים קָטֵגוֹרִים עָלָיו.
אֲבָל הַמּוֹצִיא שִׁכְבַת זֶרַע לְבַטָּלָה, עָנְשׁוֹ גָּדוֹל לְאֵין קֵץ, כִּי מַמְשִׁיךְ אוֹתָהּ נְשָׁמָה
מֵעוֹלָם הָעֶלְיוֹן וּמוֹצִיאָהּ אֶל קְלִפַּת נֹגַהּ, וְאָז מִתְחַבֵּר בָּהּ כֹּחַ מַזִּיק אֶחָד וְנַעֲשָׂה
בְּחִינַת גּוּף אֶחָד אֶל אוֹתָהּ הַנְּשָׁמָה. נִמְצָא, שֶׁהַמּוֹצִיא זֶרַע לְבַטָּלָה גּוֹרֵם שֶׁאוֹתָם
טִפּוֹת שֶׁל הַנְּשָׁמוֹת שֶׁעֲתִידוֹת לָצֵאת מִמֶּנּוּ בִּבְחִינַת בָּנִים, שֶׁיִּתְעָרְבוּ בַּטֻּמְאָה וְיִתְלַבְּשׁוּ
בְּגוּפוֹת הַנַּעֲשׂוֹת מִצַּד הַנָּחָשׁ וְאֵשֶׁת זְנוּנִים שֶׁבַּקְּלִפָּה, וְהֶחֱזִיר הַקְּדֻשָּׁה אֶל הַטֻּמְאָה
וְהַטּוֹב אֶל הָרָע. וּכְדֵי לְתַקֵּן עָוֹן זֶה צָרִיךְ שֶׁיָּמִית אוֹתָם הַגּוּפוֹת הַטְּמֵאוֹת הַמַּלְבִּישִׁים
לְאוֹתָם הַנְּשָׁמוֹת, וְעַל יְדֵי כֵן אוֹתָם הַנְּשָׁמוֹת יִבְרְחוּ מִשָּׁם וְיַחְזְרוּ אֶל שָׁרְשָׁם שֶׁבַּקְּדֻשָּׁה,
וְנִמְצָא שֶׁצָּרִיךְ שְׁתֵּי כַּוָּנוֹת, אַחַת לְהָמִית הַגּוּפוֹת הָהֵם, שֵׁנִית לְהַחֲזִיר הַנְּשָׁמוֹת הָהֵם
אֶל הַשְּׁכִינָה הָעֶלְיוֹנָה שֶׁיֻּתְקְנוּ שָׁם וִיצֻיְּרוּ כִּשְׁאָר כָּל הַנְּשָׁמוֹת, וְאַחַר כָּךְ יָבוֹאוּ בָּעוֹלָם
הַזֶּה כִּשְׁאָר כָּל הַנְּשָׁמוֹת. 
גַּם יֵשׁ עָוֹן אַחֵר דּוֹמֶה לָזֶה, וְהוּא מִי שֶׁמְּשַׁמֵּשׁ מִטָּתוֹ וְאֵינוֹ שׁוֹהֶה
עַד שֶׁיֵּצְאוּ כָּל הַטִּפּוֹת לְגַמְרֵי, וּמֵאוֹתָם שִׁיּוּרֵי הַטִּפּוֹת הַיּוֹצְאוֹת לְבַטָּלָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָם
רְאוּיִם לְהוֹלִיד, עִם כָּל זֶה נִבְרָאִים מֵהֶם גַּם כֵּן מַזִּיקִים וּמַשְׁחִיתִים רָעִים. וְדַע, כִּי כְּמוֹ
שֶׁיּוֹצְאִין מַזִּיקִין אֵלּוּ מִן הָאִישׁ הַמּוֹצִיא שִׁכְבַת זֶרַע לְבַטָּלָה בְּלֹא אִשָּׁה, כָּךְ הָאִשָּׁה בּוֹרְאָה
מַזִּיקִין בְּלֹא אִישׁ. (עַד כָּאן לְשׁוֹנוֹ). 
וֶהֱיוֹת וְעָווֹן זֶה שׁוֹנֶה מִשְׁאַר עֲווֹנוֹת, כִּי גּוֹרֵם שֶׁיִּתְלָבֵּשׁ
גּוּף שֶׁל מַזִּיק עַל הַטִּפָּה וּלְאַחַר מוֹתוֹ קְשׁוּרִים בּוֹ אוֹתָם הַטִּפּוֹת שֶׁהָפְכוּ לְמַזִּיקִין, וְטוֹרְדִים
אוֹתוֹ בְּיִסּוּרִים קָשִׁים וּמָרִים בְּאָמְרָם אָבִינוּ אַתָּה, וְאֵין קֵץ לְסִבְלוֹ עַד שֶׁיָּמוּתוּ אוֹתָם גּוּפִים,
צָרִיךְ שְׁנֵי סוּגֵי תִּקּוּן.


א. לוֹמַר "קְרִיאַת שְׁמַע שֶׁעַל הַמִּטָּה" בְּכָל לַיְלָה, וּלְבַקֵּשׁ שֶׁיָּמוּתוּ אוֹתָם מַזִּיקִים. 
ב. לָצוּם שְׁמוֹנִים וְאַרְבָּעָה יוֹם רְצוּפִים, כְּדֵי לְנַקּוֹת נַפְשׁוֹ מִכֶּתֶם הַחֵטְא וּלְזַכְכָהּ, שֶׁלֹּא
תִּצְטָרֵךְ לָעֳנָשִׁים קָשִׁים כְּדֵי לְהִתְנַקּוֹת. ומי שֶׁקָשֶׁה לו הַדָּבָר תִּקְּן רבינו הרי"ח זצ"ל,
לָצוּם אַרְבַּע פעָמִים ולכתחילה יעשה אותם בימים שני, חמישי, שני, חמישי, רצופים.
וְלִפְדּוֹת שאר הַתַּעֲנִיּוֹת בְּכֶסֶף, שֶׁיִנָּתֵן לִצְדָקָה לַעֲנִיִּים. (ולדעת הר' יהודה פתייא זצ"ל
מי שאינו יכול לצום  ד' פעמים, יצום יום אחד בלבד עם פדיון.) 

צפייה בקטע הבא תועיל מאוד לכל מי שרוצה ללמוד איך עושים תשובה באמת.
כמו כן נשמח אם תשאירו לנו את השמות שלכם במדור ביקשת קיבלת שנתפלל
עליכם בקברות צדיקים , תקבלו על עצמכם קבלה למשך חודש , או שלושה חודשים
(כל אחד כפי כוחו ויכולותיו) ואנחנו נתפלל עליכם מעומק הלב , ללא מטרות רווח ,
לשם שמים.


   
  
  
  
   
  
   
  
  
...


.

 
 
שלח לחבר
מדורג 4 מתוך 5, דרגו 21