שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
לְבָד

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע משתנה לפי האדם שעליו מדובר

אם הכל ידוע מראש אז למה נענשים? אין לנו בחירה חופשית!


שאלה:(14/11/2010)

הרב רביד היקר! אני נערה בת 16 ויש לי שאלה שהתעוררה אצלי כבר זמן רב וכל תשובה לגביה מובנת לזמן מוגבל ואח"כ הערעור חוזר שוב והיא, הרי ידוע שכל פעולה שאני מבצעת כבר ידעו מלמעלה שאני אעשה אותה ובורא עולם הוא זה שהחליט מה אני הולכת לעשות אז למה כשאני חוטאת אני צריכה לקבל על כך עונש? הרי הוא החליט שזה הצעד הבא שלי אז איזה בחירה יש לי בכלל? מה נמצא בידיים שלי והאם אני כשחקנית שהבורא כתב לה תסריט מראש? תודה

תשובה:(הרב רביד נגר)

כל העולם במה ואנחנו שחקנים , אבל שחקן טוב זוכה לקהל רחב שיבוא לצפות בו וכך הזכויות שלו גדלות והכרטיסים לסרט שהוא משחק בו נמכרים , המחיר שלהם עולה והשחקן הופך להיות כוכב נפלא , עד כדי כך שיש שחקנים שהשם שהם רכשו נשאר לדורי דורות , כך הם הדברים בעולם התורה (להבדיל אלף אלפי הבדלות) השחקן יודע מראש מה יהיה בתסריט כי הוא חייב לקרוא אותו לפני שהוא נכנס לסרט הוא חייב להסכים לשחק בסרט , הוא חייב להיות בעל כישורים מתאימים לסגנון הסרט שבו הוא משחק, כך העולם מתנהל.

כדי להבין את התשובה לשאלה שלך עליך להבין את המשל הבא:
א. לכל סרט יש מפיק , בימאי - גם לעולם יש מפיק ובימאי
ב. לא כל אדם יכול להיות שחקן - לא כל נשמה זוכה לרדת לעולם התיקון
ג. כל שחקן חייב לקרוא את התסריט ולחתום עליו - הנשמה נשבעה לקיים תורה ומצוות
ד. השחקן ידע בדיוק עם מה הוא הולך להתמודד - גם הנשמה יודעת הכל מראש
ה. אסור שהצופים ירגישו שהמשחק מכור - לכן כשנולד האדם משכיחים ממנו את זיכרונו
ו. כל פעולה שהשחקן מבצע ידועה מראש - כל פעולה שהאדם מבצע ידועה לבורא עולם
ז. שחקן טוב זוכה לקהל גדול ומשכורת מעולה - אדם טוב זוכה להיות במדרגה טובה יותר
ח. המפיק בוחר את השחקנים שלו בקפידה - ה' בוחר את הנשמות שראויות לתקן בקפידה
ט. לשחקן יש בחירה והוא בחר להופיע -לאדם יש בחירה חופשית והוא בחר להופיע בעולם
י. מי שיוצא באמצע התסריט הורס את הסרט- לאדם אין רשות ליטול את חייו זה מזיק
יא. שחקן שפרש באמצע ייענש בחומרה בתום ההקרנה - אדם שהתאבד יתן את הדין.


משל נוסף שיענה על חלק מהשאלה שלך יהיה המשל הבא:
א. דמייני שבורא עולם נמצא גבוה מכולנו והוא רואה מלמעלה הכל - כמו טייס במטוס
ב. כשם שהטייס רואה רכב שנוסע לכיון הצומת - ה' יתברך רואה הכל מלמעלה
ג. הטייס יודע שפניה ימינה תוביל לאושר ושמאלה לאבדון - גם ה' יודע לאן הכל מוביל
ד. אם הרכב בחר לנסוע בנתיב השמאלי יש לו בחירה - אם אדם בחר לחטוא זו זכותו
ה. הנפילה לתהום היא בסוף -את הסבל והייסורים שיש בגהינום רואים רק בסוף החיים
ו. בין הטייס לבין הנהג יש קשר באמצעות מכשיר קשר - בינינו לבין בורא עולם יש קשר.
ז. הנהג יכול לבחור לא להשתמש במכשיר - האדם רשאי לבחור להרוס את הקשר עם ה'
ח. נהג שזקוק לעזרה ונכנס - בחר להיסתכן - אדם שמתרחק מה' יתברך בוחר להסתכן
ט. אדם שבחר לשמור על מכשיר הקשר ירוויח - אדם ששומר על קשר עם ה' יצליח.
בקיצור אדם שרוצה שיעזרו לו , ה' יתברך ישלח לו שליחים נאמנים שיכוונו אותו , רב שידריך אותו , מדריך שייעץ לו , שיעור קרוב לבית , התרגשות בתפילה , בתנאי שאותו אדם יניח תפילין , ישמור שבת וכיוצב' (התפילין הם אות "וקשרתם לאות..." השבת היא אות "אות היא ביני וביניכם..." בקיצור כל זמן שהמכשיר משדר אותות ה' קולט את האותות ומיד מגיע לעזרה ! (כמובן שזה רק משל.. מקווה שהוא ברור)

כדי לבדוק אם יש לך או אין לך בחירה חופשית הייתי מציע לבצע פעולה פשוטה: תבחרי אם למחוא כפיים או לא ותראי אם את בוחרת או שמישהו בוחר בשבילך , כמו כן תבחרי אם לעמוד או לשבת ותראי אם את מצליחה לבחור או לא ! עזבי אותך מקשקושים של בורים ועמי ארצות שרק מחפשים להרחיק אותך מתורה ומצוות , כדי להבין את התורה צריך הרבה חכמה , יש אנשים ששואלים שאלות כדי לדעת באמת איך להתקרב לה' , לאנשים כאלה אני מספק תשובות עמוקות וברורות , אבל יש אנשים ששואלים שאלות רק כדי לנגח ולהרחיק , אין להם שום מטרה להתקרב מאנשים כאלה צריך להתרחק כי הם פשוט שליחים של היצר הרע , מי שמוביל אותם ומדריך אותם זה היצר הרע שלהם הוא שולט בהם והוא מכוון אותם ! אם ה' יתברך יודע הכל מדוע ציווה עלינו לא לרצוח? הרי ברור שמי שנגזר עליו לרצוח ירצח ומי שלא נגזר עליו לא ירצח , ומדוע ציווה לא לגנוב? לא לנאוף? וכי אדם שיבגוד באשתו ויאמר לה: "אשתי היקרה עשיתי כך משום שה' גזר עלי" יחמוק מעונש?! וודאי שלא. כך אדם שבא וטוען שהוא גונב כי כך ציווה עליו ה' , שהוא משקר כי זה רצון ה' , שהוא מחלל שבת כי ה' גזר עליו , שהוא אונס , שודד ואוכל ביום כיפור כי זה רצון ה' , אדם כזה זקוק לאישפוז דחוף !

וכך כותב הרמב"ם בהלכות תשובה בפרק ה
א  רשות כל אדם נתונה לו:  אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו; ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו.  הוא שכתוב בתורה "הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת, טוב ורע" (בראשית ג,כב)--כלומר הן מין זה של אדם היה אחד בעולם, ואין לו מין שני דומה לו בזה העניין, שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין לו מי שיעכב על ידו מלעשות הטוב או הרע.  וכיון שכן הוא, "פן ישלח ידו" (שם).
ב  אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע.  אין הדבר כן, אלא כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירובעם, או חכם או סכל, או רחמן או אכזרי, או כיליי או שוע; וכן שאר כל הדעות.
ג  ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה.  הוא שירמיהו אומר "מפי עליון לא תצא, הרעות והטוב" (איכה ג,לח)--כלומר אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב, ולא להיות רע.
ד  וכיון שכן הוא, נמצא זה החוטא הוא הפסיד על עצמו; ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על מה שעשה לנפשו, וגמלה רעה.  הוא שכתוב אחריו "מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאיו" (איכה ג,לט).  וחזר ואמר הואיל ורשותנו בידינו, ומדעתנו עשינו כל הרעות, ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו, שהרשות עתה בידינו.  הוא שכתוב אחריו, "נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשובה עד ה'" (איכה ג,מ).
ה  [ג] ועיקר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצוה--שנאמר "ראה נתתי לפניך היום, את החיים ואת הטוב, ואת המוות, ואת הרע" (דברים ל,טו), וכתוב "ראה, אנוכי נותן לפניכם--היום:  ברכה, וקללה" (דברים יא,כו):  כלומר שהרשות בידכם; וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם--עושה, בין טובים בין רעים.  ומפני זה העניין נאמר "מי ייתן והיה לבבם זה להם" (דברים ה,כה)--כלומר שאין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא ליבם מסור להם.
ו  [ד] אילו היה האל גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, או אילו היה שם דבר שמושך את האדם בעיקר תולדתו לדרך מן הדרכים, או למדע מן המדעות, או לדעה מן הדעות, או למעשה מן המעשים, כמו שבודים מליבם הטיפשים הוברי שמיים--היאך היה מצווה לנו על ידי הנביאים עשה כך ואל תעשה כך, הטיבו דרכיכם ואל תלכו אחרי רשעכם, והוא מתחילת ברייתו כבר נגזר עליו, או תולדתו תמשוך אותו לדבר שאי אפשר לזוז ממנו.  ומה מקום היה לכל התורה כולה, ובאיזה דין ואיזה משפט נפרע מן הרשע או משלם שכר לצדיק--"השופט כל הארץ, לא יעשה משפט" (בראשית יח,כה).
ז  ואל תתמה ותאמר היאך יהיה האדם עושה כל מה שיחפוץ, ויהיו מעשיו מסורין לו, וכי ייעשה בעולם דבר שלא ברשות קונו ובלא חפצו, והכתוב אומר "כול אשר חפץ ה', עשה:  בשמיים ובארץ" (תהילים קלה,ו).  דע שהכול בחפצו ייעשה, ואף על פי שמעשינו מסורין לנו.
ח  כיצד:  כשם שחפץ היוצר להיות האש והרוח עולים למעלה, והמים והארץ יורדים למטה, והגלגל סובב בעיגול, וכן שאר ברייות העולם להיות כמנהגן שחפץ בו--ככה חפץ להיות האדם רשותו בידו, וכל מעשיו מסורין לו, ולא יהיה לו לא כופה ולא מושך, אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו האל עושה כל שהאדם יכול לעשות.
ט  לפיכך דנין אותו לפי מעשיו:  אם עשה טובה, מטיבין לו; ואם עשה רעה, מריעין לו.  הוא שהנביא אומר "מידכם, הייתה זאת" (מלאכי א,ט) לכם; "גם המה, בחרו בדרכיהם" (ישעיהו סו,ג).  ובעניין זה אמר שלמה "שמח בחור בילדותך . . . ודע, כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט" (קוהלת יא,ט)--כלומר דע שיש בידך כוח לעשות, ועתיד אתה ליתן את הדין.
י  [ה] שמא תאמר והלוא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה קודם שיהיה:  ידע שזה צדיק או רשע, או לא ידע; אם ידע שהוא יהיה צדיק, אי אפשר שלא יהיה צדיק, ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע, הרי לא ידע הדבר על בורייו.
יא  דע שתשובת שאלה זו "ארוכה מארץ, מידה; ורחבה, מני ים" (איוב יא,ט), וכמה עיקרים גדולים והררים רמים תלויים בה; אבל צריך אתה לידע ולהבין בדבר זה שאני אומר.
יב  כבר ביארנו בפרק שני מהלכות יסודי התורה שהקדוש ברוך הוא אינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו כבני אדם שהן ודעתם שניים, אלא הוא יתברך שמו ודעתו אחד; ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על בורייו.  וכשם שאין כוח באדם להשיג ולמצוא אמיתת הבורא, שנאמר "כי לא יראני האדם, וחי" (שמות לג,כ)--כך אין כוח באדם להשיג ולמצוא דעתו של בורא:  הוא שהנביא אומר "כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכיי" (ישעיהו נה,ח).  וכיון שכן הוא, אין בנו כוח לידע היאך ידע הקדוש ברוך הוא כל הברואים ומעשיהם.
יג  אבל נדע בלא ספק, שמעשה האדם ביד האדם; ואין הקדוש ברוך הוא מושכו, ולא גוזר עליו לא לעשות כך ולא שלא לעשות כך.  ולא מפני קבלת הדת בלבד נדע דבר זה, אלא בראיות ברורות מדברי החכמה.  ומפני זה נאמר בנבואה שדנין את האדם על כל מעשיו כפי מעשיו, אם טוב ואם רע.  וזה העיקר, שכל דברי הנבואה תלויין בו. אני מאוד מקווה שהועלתי לך, אם יהיו לך שאלות נוספות אשמח לעזור בינתיים את מוזמנת לצפות ב-"אורלנוער TV". המון הצלחה בהמשך הדרך אני מאוד מקווה שהתשובה ברורה. 
שלח לחבר
מדורג 4 מתוך 5, דרגו 19

דווח על בעיה