שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


בת כהן - מותר לי להתחתן עם בת כהן?


שאלה:(07/12/2011)

הרב רביד מותר להתחתן עם ילדה ששם משפחתה הוא כהן (בת כהן) אם אני אדם פשוט ולא ממש למדן או תלמיד חכם, או אם עשיתי הרבה שטויות בעבר ואני לא טהור וכיוצב'?

תשובה:(הרב רביד נגר)

מעיקר הדין וודאי שמותר לך , אבל לא ראוי לעשות כן , אלא אם כן אתה שואף להיות תלמיד חכם ולקבוע עיתים לתורה , אם אתה יודע בוודאות שזה ממש לא הכיוון שלך, לא הייתי מציע לך להתחתן עם בת כהן , למרות שבדור שלנו כשלא ממש יודעים מי באמת כהן ומי לא , יתכן שיש מי שיקל בזה.

בכל אופן על כל אדם לדעת שכאשר הוא נושא אשת חיל הוא זוכה להתעלות
וכאשר הוא נושא אשה שרחוקה מתורה ומצוות , סופו להתרחק מהדת , כיון שבדבר הזה הכל הולך אחר האשה , צדקנית מהפכת רשע לצדיק ומרשעת מהפכת צדיק לרשע

בשולחן ערוך המקוצר (חלק אבן העזר) מובא כך:
עם־הארץ (שאינו יודע אפילו מקרא) לא ישא בת כהן, לפי שאין זיווגם עולה יפה. אלא מת בלא בנים, או מת הוא או היא במהרה, או שתהיה קטטה ביניהם. אבל אם הוא יודע־ספר, אין שום חשש, וכל־שכן אם הוא בן־תורה הלומד בישיבה בקביעות. ותלמיד־חכם שנושא בת כהן, הרי זה נאה ומשובח, תורה וכהונה במקום אחד.

כהן הוא אדם מורם מעם , יש בו קדושה יותר מאדם רגיל, לכן הוא מכובד ראשון לעלייה לספר תורה כמו כן  אסור לו ללכת לבית העלמין וכו', בת של כהן זוכה לינוק מהקדושה של אביה ולכן מן הראוי שתתחתן עם כהן ולא תרד במעלתה, התורה כל כך מחמירה בעניין קדושתה של בת כהן עד כדי כך שבת של כהן שנוהגת בפריצות מחמירים בעונשה כמובא, בספר ויקרא פרק כא' פסוק ט' כתוב: "ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תישרף" מכאן רואים כמה חשוב שבת כהן בפרט (ובת ישראל בכלל) תשמור על טהרה, צניעותה וקדושתה. לכן רצוי שת"ח יתחתן עם בת של כהן , או שכהן ישא בת של כהן, כי אם היא מתחתנת עם אדם פשוט הרי שהוא מוריד אותה ממעלתה , משום ששם המשפחה נקבע ע"פ האב ואם ישראל נושא בת כהן הרי שהורידה ממעלתה לדרגת ישראל, אבל אם הוא ת"ח אינה יורדת במעלתה למרות שמדובר בישראל. בשורות טובותשלח לחבר
מדורג 5 מתוך 5, דרגו 41