שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אֲבָל בְּמִקְרֶה רָאִיתִי...

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע בין איש לאשתו

מזה מודעה וגילוי דעת? איפה זה נמצא?


שאלה:(11/04/2012)

הרב רביד,מה זה קריאת מודעה וגילוי דעת שאמורים לקרוא?
שמעתי שיש לזה כח לבטל את המחשבות הרעות שלי זה נכון?
אשמח לשמוע איפה זה מופיע בסידור? תודה על הכל אתם באמת
עושים כאן עבודת קודש אין מילים , הכנסתי לאתר הזה מלא
חברים וכולם לא עוזבים את השאלות והתשובות, פשוט מרגש.

תשובה:(הרב רביד נגר)

אחי היקר, גילוי דעת היא תפילה קצרה שאומרים בבוקר
ובכוחה לבטל את המחשבות הרעות שבאות לאדם במהלך
היום. אם אתה רוצה למצוא את הגילוי דעת בסידור: פתח
סידור של עבודת ה' בעמוד 17. כמו כן אתה מוזמן לכתוב
את המילים "גילוי דעת" במנוע החיפוש שבאתר ולקרוא
תגובות שלי בנושא, אני בטוח שתבין יותר את המשמעות
של גילוי דעת. אם אין לך כח לומר הכל תאמר לפחות את
הקטע הזה כל בוקר בלי לפספס זה יועיל לך מאוד לבטל
מחשבות רעות (בשוגג) והרהורים רעים שיעלו במוחך
במהלך היו וגם אם באו וצפו ועלו במחשבה כבר ביטלת
אותם ולא תיענש עליהם בע"ה וברחמיו המרובים עלינו.

נוסח מודעה וגילוי דעת המקוצר :
הריני מגלה דעתי ורצוני לפני הקדוש ברוך הוא בלב שלם
ובנפש חפצה לבטל ביטול גמור ושלם כדין וכהלכה. כל
מחשבה זרה פגומה ופסולה ואסורה. וכל מחשבה שיש בה
כפרנות חס ושלום. וכל הרהור של יוהרא ושמץ גאווה ופניה
שאינה טובה. וכל מין כעס וזעם והקפדה. אם יעלו בליבי
ומוחי בכל עת ועת: והריני מתנה עליהם שיהיו כולם בטלים
ומבוטלים ביטול גמור מכל צד ופינה. לא שרירין ולא קיימין.
ולא יהיו חלין כלל ועיקר. ויהיה כוח ואומץ וחוזק תנאי זה
ומודעה וגילוי דעת זה שאני מתנה ומודיע ומגלה דעתי לפני
הקדוש ברוך הוא ככוח ואומץ וחוזק דין התנאים ומודעות
וגילוי דעת אשר הורו חכמים זכרונם לברכה בהלכות קנינים
ומקח וממכר. וכמו דין התנאים ומודעות וביטול שבועות
ונדרים שהורו חכמים זכרונם לברכה בהלכות שבועות ונדרים.
ויהיה כוח ביטול זה קים ומועיל על פי דין התורה הקדושה
כדין ביטול החמץ קודם חג הפסח. ויהיה תנאי זה ומודעה
וגילוי דעת זה אשר אני מתנה ומודיע ומגלה דעתי שרירין
וברירין וקיימין בבית דין של מעלה ובבית דין של מטה
ובישיבות כל הצדיקים זקנים ונביאים ואנשי כנסת הגדולה
ותנאין ואמוראין וכל חכמי ישראל:

למה צריך את זה בכלל?
מועיל מאוד למי שיש לו הרהורי עבירה רבים.
מועיל מאוד למי שעדיין לא מצליח לשמור עיניים כמו שצריך.
מועיל לבעל שלא מצליח לשמור על המחשבה
(לפני תשמיש).
מועיל למי שלא מצליח להתרכז בתפילות וקופצות לו מחשבות.
אבל לא פוטר אותנו מההשתדלות הבסיסית שכל אחד ואחד
מאיתנו צריך לעשות והיא: "לגדור את עצמנו" , במחשבה ,
דיבור ומעשה , לשמור יותר על העיניים, לא לראות דברים
לא צנועים , לא להימצא במקומות לא צנועים וכדומה

שלח לחבר
מדורג 3 מתוך 5, דרגו 20

דווח על בעיה