שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אֲחוֹתִי

הלכות בשמירת הלשון:
תשובה על סיפור רכילות

עם מי עדיף להתחתן? רווקה או גרושה?


שאלה:(02/05/2023)

שלום לכבוד הרב, מה עדיף? להתחתן עם בת תלמיד חכם גרושה, או בעלת תשובה רווקה? וכן האם אשה שנבעלה לגבר אחר ברווקותה הדבר מותיר בה רושם לאחר נישואיה? והאם הרושם שהותיר הבעל הראשון בגרושה או באלמנה עובר לילדים או משפיע עליהם? והאם זה נכון שגבר שכפה את עצמו על אשה בעבר ע"פ התורה היה חייב לשאת אותה, ואם היא לא רוצה? תודה.

תשובה:(הרב רביד נגר)

אח יקר ואהוב, בראש ובראשונה אני רוצה להקדים 
ולומר שכל בנות ישראל כשרות וטהורות הן. אם
אדם חושב שהוא בוחר עם מי להתחתן יש לו טעות.
אני מציע לך לעיין בדברי החכם מכל אדם בקהלת
פרק ז', פסוק כו'. שם נאמר: "מוצא אני את האשה.."
עיין שם ותבין מה אחריתו של אדם שחושב שהוא זה
שמצא את האשה. לעומת זאת מי שנזדמנה לו בת זוג
באקראי, עליו נאמר: "מצא אשה מצא טוב". כעין אדם
שזימנו לו במקרה מציאה. בקיצור, לא אתה בוחר אחי
ה' בוחר לנו את בת הזוג. התפקיד שלנו הוא להתפלל
ולעשות השתדלות ולצאת ולהכיר ולברר אם יש מציאת
חן, מידות טובות וכבוד הדדי.

מה עדיף רווקה או גרושה?
אח יקר בענייני התאמת הנשמות יש סודות עליונים
ונשגבים מעבר לטעם ודעת. הרבה פעמים אנחנו רואים
זוג שבעיני בשר ודם נראה שאינם מתאימים כלל ועיקר
אולם, יש ביניהם מציאת חן עצומה והם מאושרים יחד.
דע כי מובא בתיקוני הזוה"ק שפעמים קורה שבגלל חטאי
האדם, מישהו אחר לוקח את בת זוגו, ואז האדם עושה
תשובה ובת הזוג שלו מתגרשת מבעלה הראשון וחוזרת
אליו שהוא בן זוגה האמיתי וכן הוא להיפך אצל רווקה
שהתחתנה עם גרוש וכיוצב' וכיון שאין לנו עסק בנסתרות
נייעץ ונאמר שכאשר בני הזוג מרגישים חיבור אמיתי 
ביניהם וסייעתא דשמייא ראוי שיתעלמו מרעשי הרקע
ויקימו בית כשר ונאמן בישראל, מתוך אהבה ואחווה
שלום ורעות.

אז למה כהן מחוייב להתחתן רק עם בתולה?
כיון שכהן עתיד לעבוד בבית המקדש הדרישה ממנו
שונה. אבל כדי להבין זאת לעומק אקדים הקדמה קצרה.
כידוע לך יש שתי דרגות בכהונה, יש את כלל הכהנים
ויש כהן גדול. לכלל הכהנים אסור לשאת גרושה, אולם
לכהן הגדול אסור לשאת אף רווקה שאינה בתולה.
...
חז"ל מלמדים אותנו סוד גדול בעניין הנ"ל, פעמים רבות
מחשבותיו של האדם נמשכות אחר עברו. וכותב ספר
החינוך: "לפי שעיקר הטוב שבאדם הוא שיהיה לו
מחשבות טהרות ונקיות, כי אחרי המחשבות יימשך 
מעשה הגופות, על כן ראוי לו למשרת הגדול להידבק
באשה שלא קבעה מחשבתה באיש אחר זולתי בו,
שהוא קודש קודשים ומתוך כך יהיה הזרע אשר יתן
לו ה' ממנה, טהור ונקי ראוי לעבוד בקדושה". מכאן
אנו רואים שההלכה נקבעה כך מכח הבדלי הקדושה
שיש בין כהן רגיל לכהן גדול והדברים עמוקים אבל
המסר דיי ברור. לכהן אסור לשאת גרושה, אלמנה וכו'
ויש בזה סודות עליונים שאנחנו יכולים להבין וסודות
עליונים שהם מעבר לטעם ודעת. "נסתרות דרכי ה".

אז מה זה אומר שאשה שנבעלה היא סוג ב'?
ולמה בתורה מובא שאנס שאנס אשה מחוייב
לשאת אותה? ואם היא לא רוצה? היא חייבת?

אשה שנבעלה לאדם שאסור לה מן התורה הייתה
מקוטלגת ומורחקת. זו הסיבה שאפילו דינה, שלא
נבעלה מרצון אלא בכפייה חששה לעזוב את שכם
בן חמור שפגע בה, כי חששה שאף אחד לא יתחתן
איתה, עד ששמעון אחיה הבטיח לה שהכל יהיה
בסדר. כמו כן אדם שפיתה אשה וכפה עצמו עליה
(אנס אותה) מחוייב לשאת באחריות של מעשיו. 
בעת העתיקה אשה עם ילדים ללא בעל נידונה
לחיי רעב ועוני שלא כמו היום שאשה יכולה לפרנס
את עצמה בכבוד. ולכן פעם הכריחו את גבר שכפה
עצמו על אשה להתחתן אתה. דהיינו: להתחייב
לזון ולפרנס אותה ואת הילד (במידה ונתעברה)
כל ימי חייה. פעם הכל היה נראה ונידון אחרת.
כמובן שכל מה שציוותה התורה לא ציוותה אלא
לטובת האשה ואך ורק מרצונה ובבחירתה,
ובאישור אביה. כפי שרואים מפרשת שמות פרק
כב' פסוק טז': "אם מאן ימאן אביה לתתה לו"
ע"פ רוב אף אבא לא היה מסכים לגבר שכפה
עצמו על הבת שלו לשאת אותה. שהרי ודאי אינו
ראוי לה ואין לו מידות טובות. (לאנס בתורה יש דין
של רוצח) בכל מקרה, התורה מחייבת אותו לשלם
על המעשה שעשה מחיר מאוד יקר. חשוב לדעת, 
התורה לא מקטלגת אשה לפי בעילות או הסטוריה.
ברגע שאשה עושה תשובה, העבר שלה נמחק !!!
אם אשה שנבעלה הייתה סוג ב' הקב"ה לעולם לא
היה נותן ליהושוע שהיה גדול הדור ומשה האציל
מרוחו עליו וזכה להמשיך דרכו של משה רבנו, ונשא
את רחב. שעליה נאמר: "אין לך כל שר ונגיד שלא בא
על רחב הזונה" (זבחים קטז:) ועוד מובא בגמרא 
שכל זמן שהיו ישראל במדבר עסקה רחב בזנות
במשך 40 שנה. נו.. וכי אשה כזאת ראויה לגדול הדור?
ולא זו בלבד אלא ששמונה נביאים כהנים יצאו ממנה
נריה, ברוך, שריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה, חנמאל ושלום
ורבי יהודה אומר אף חולדה הנביאה מבני בניה של רחב
הייתה. (מגילה יד:) ברגע שאדם עושה תשובה הוא מקבל
נשמה חדשה, כך רחב קיבלה נשמה חדשה וטהורה ומובא
בתנא דבי אליהו למה נקרא שמה רחב? שהייתה רחבה
בזכויות. ועוד שאם אשה שנבעלה לאדם אחר הייתה
סוג ב', כגון אלמנה, התורה לא הייתה מספרת לנו על
בועז שנשא את רות המואביה אע"פ שהייתה אלמנה
ומצאצאיהם עתיד לצאת מלך המשיח. כמו כן דוד המלך
בעצמו נשא את אביגייל שהייתה אלמנה. א"כ אנחנו רואים
שאין הדבר תלוי אלא בסודות עליונים ובסוד הגלגולים
ואין לנו עסק בנסתרות, יש לחפש מידות ולא הגדרות.
יש לי עוד המון ראיות למכביר, אולם, התשובה גם ככה
ארוכה ומסועפת והנושא גם ככה מורכב ורגיש.

האם הבעל הראשון מותיר רשימו באשה?
האם גם רווקה שנבעלה בעבר יש בה רשימו?
האם זה עובר גם לילדים או שהרוח מסתלקת?

אין לי עסק בנסתרות ואין לי ידע בקבלה, אולם למדתי
שע"פ הסוד אשה שהייתה נשואה הרי שבעלה האציל
עליה מרוחו. "ההוא רוחא דשדי בגווה" שהרי למדנו:
"אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי" (סנהדרין)
שנאמר: "כי בועליך עושיך". כל אשה שיוצרת קשר של
קיימא עם גבר ע"י חופה וקידושין אותו אדם נותן בה
מרוחו. ומובא בשער הגלגולים הקדמה לו דף מד ע"ב:
"דע… כי כל אדם מניח חד רוחא באתתא בביאה
ראשונה, כשעושה אותה כלי, והנה ההוא רוחא הוא
חלק נצוץ מנשמתו… " – והנה מבאר המתוק מדבש:
"ובכל זיווג בעולם אין לך וולד בעולם שאינו לוקח מעט
מאותו הרוח, וכו" אולם כתב הבן איש חי ש
כל המדובר
הנז' הוא בגרושה ואלמנה, דהקשר של האשה ובעלה
נעשה כדת משה וישראל, ולכן ההוא רוחא דשדי בעלה
בגווה מוצא לו מקום קבוע ויסוד חזק, אך בהאי גוונא
דשאלה הנז' שזה נאף עמה ובא עליה באיסור שאינו
כדת משה וישראל, אע"פ שבעל אותה כמה פעמים,
ואע"פ שנתעברה ממנו, דודאי שדי רוחא בגווה, הנה
זה הרוחא נדחה ומסתלק ע"י קדושין ונשואין של בעל
השני שהם כדת משה וישראל, ולא ישאר ממנו מאומה
בגוה וכאלו לא הוה לה בגווה מידי, והבנים אשר תלד
מן בעל השני האמיתי אין בהם תערובת מן הראשון
כלל ועיקר עכ"ל.
 הדברים עמוקים ואין כאן המקום להרחיב.

מי שמשדך בינינו זה רק ה'. "מה' אשה לאיש".
מהתורה: "מה' יצא הדבר" (בזיווג יצחק ורבקה)
מהנביאים: "ולא ידעו כי מה' היא" (שמשון ודלילה)
מהכתובים: "בית והון נחלת אבות ומה' אשה משכלת".

כשנשאל הרה"ג בן ציון מוצפי מה עדיף גרושה עם ילדים
או רווקה בלי ילדים ענה: כשיש הצעה טובה של אשת חיל
חטוף וזכה בה ולא תיעדף את זו על זו. אע"פ שהגמרא 
במסכת פסחים דף מט כותבת: תנו רבנן, לעולם ימכור אדם
כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. היום אף אחד לא באמת
יודע לומר מי טובה ממי, לכן בודקים מידות ויראת שמים עד
כמה שידנו משגת ומי שנראה לך שתצליח להקים איתה בית
עם יותר נחת יהודי, תתחתן איתה. 

לסיכום: אע"פ שנראה לך שאתה זה שבוחר, אחדש לך
ואומר, שה' יתברך הוא זה שנותן חן, הוא זה שמשדך
בינך לבין בת הזוג שלך, כל מה שאתה צריך לעשות זה
להתפלל לה' שיתן לך כח לבחור בחירות נכונות. היחיד
שרשאי לפסול גרושה הוא כהן, כיון שכך ציוה ה', נקודה.
כל מי שאינו כהן, רשאי לבחור בת זוג ע"פ מידותיה, 
הנהגותיה ולא הגדרותיה המשפחתיות.

נ.ב - מה שמשנה זה לא התואר: "רווקה", "גרושה"
מה שמשנה זה ה-"טוהר" אם יש טוהר מידות, זה מה
שחשוב, אליעזר בדק מידות, תחפש מידות טובות ויראת
שמים ואני מברך אותך שתבין שלא אתה בוחר את האשה.
אני מברך אותך שתזכה שיתן ה' את האשה הבאה אל
ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל
ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם. (רות ד',יא')
...
מצורפות 10 סגולות מעולות לזיווג הגון - מומלץ!
   
  
  
  
  
...
סוד הבית היהודי ע"פ המורי - מחזק במיוחד!

   
...
סדרת הרצאות בנושא הבית היהודי - תראו כל יום קטע 1.

  
    
  
  
  
  
    
...
לקט מהדרכת חתנים - מומלץ לרווקים לפני חתונה.

  
  
...

...
שלח לחבר
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0