הרב קשה לי מאוד בשמירת עיניים, איך אפשר להצליח לשמור 
על העיניים בדור שלנו? איך?  - רבניםנט" />

שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מָה יִקְרֵה אִם...

הלכות בשמירת הלשון:
תשובה על סיפור רכילות

קשה לי מאוד בשמירת העיניים


שאלה:(09/11/2022)

הרב קשה לי מאוד בשמירת עיניים, איך אפשר להצליח לשמור 
על העיניים בדור שלנו? איך? 


תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה, חז"ל אמרו שפגם העיניים הוא אכן פגם חמור
ואנו מוזהרים עליו כל יום שלוש פעמים ומזכירים חומרת העוון
הנ"ל בתפילה: "ולא תתורו". ישנה סגולה ידועה לזיכרון בקדושה
"ולא תתורו", מה כתוב בהמשך? "למען תזכרו". מכאן שאדם
שנזהר בשמירת העיניים זוכה לזיכרון טוב.

וכבר הזהיר הרמח"ל בספרו מסילת ישרים במידת הזהירות ואמר
שאדם צריך להיזהר במעשיו ובענייניו. לפקח על מעשיו ודרכיו,
לבילתי עזוב נפשו לסכנת האבדון, ולא ילך במהלך הרגלו כעיור באפילה.
ואיך יתכן שאדם שיש לו שעה והשכל לא יציל את נשמתו מאבדון.
שאין לך פחיתות והוללות רע מזה. ומי שלא שומר על עצמו ונזהר
הנה הוא פחות מהבהמות והחיות אשר בטבעם שומרות על עצמן
ובורחות ונסות מכל מה שנראה להם שיזיק להן. בפרט בענייני
הצניעות ושמירת העיניים וראוי לכל בר דעת להישמר מהם.

כמו כן הינוקא אמר בכנס האלפים שהתקיים בעיר רחובות
שמי שנותן להקב"ה את לבו ואת עיניו, בידוע שהוא שמור
ואהוב אצל ה', אני מצרף לך את הקטע לצפייה, מאוד מחזק.

לסיכום: אין פתרונות קסם לשמירת עיניים בדורנו, כל אדם
צריך לעשות לעצמו גדר, לשמור על עצמו בכל אופן שיוכל
כדי להינצל כפי שכתב הרמח"ל וכפי שהזהירו כל גדולי ישראל

נ.ב - העצה הטובה ביותר היא להיות בחברה טובה, במסגרת
טובה ולא להיות בבטלה, כי הבטלה מביאה לידי שעמום ושעמום
מביא לידי חטא. וע"כ אדם חושב הוא אדם שנזהר משלושה
ח - חטא, ש - שעמום, ב - בטלה. וסימנך חשב. 
...

...
שלח לחבר
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0