שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם ג שבט התשפא

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


תיקון - איך לתקן חטאים חמורים?


שאלה:(07/12/2020)

שלום כבוד הרב, לצערי הרב בעברי חטאתי בחטאים חמורים והדבר לא נותן לי מנוח. אני בעל תשובה כמה שנים ואני לא מצליח להתרכז בלימוד אשמח אם הרב יתן לי עצה טובה לתקן את חטאי העבר ולשכוח מהם. התקשרתי לישיבה מסויימת והציעו לעשות לי תיקון אבל ביקשו ממני הרבה כסף ואין לי אפשרות לעמוד בסכומים שהם ביקשו, האם רק על ידי כסף אפשר לתקן חטאים?

תשובה:(הרב רביד נגר)

אח יקר ואהוב, אשריך ואשרי חלקך שזכית לעשות תשובה. בעניין תיקוני העבר, כבר אמרו חז"ל אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" (קהלת ז',כ') כולנו בעלי תשובה. הטיפ החשוב ביותר שאני יכול לתת לך זה לקבל על עצמך הוא לעשות וידוי, חרטה וקבלה לעתיד דהיינו לא לחזור על אותן טעויות ולהימנע ככל האפשר מהכשלת הרבים כיון שהכשלת הרבים היא אחת מ-24 דברים שמעכבים את התשובה. אם תצליח בע"ה תזכה לקיים: "סור מרע" ואז כל מה שנותר זה להתחזק בקיום המצוות וזיכוי הרבים כי אין לך מצווה גדולה יותר מזיכוי הרבים, שאין לך דבר שמכפר על חילול ה' כמו קידוש ה'. ואם תזכה את הרבים ותקבע עיתים לתורה בכל יום תזכה לקיים: "עשה טוב" וכל מצווה שתעשה ו\או תגרום לאחרים לעשות הרי שאתה בורא מלאך בחינת "וישלח יעקב מלאכים" והמלאכים הנ"ל עתידים להגן עליך ולשמור עליך מפני הפורענות. ולקינוח, תתרחק ממחלוקות ותבקש שלום. ויקויים בך "סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו", קבל על עצמך לא לדבר רע על אף אדם על אחת כמה וכמה על גדולי ישראל כי כל המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו (שבת קיט:) וברגע שתדון אחרים לכף זכות גם אותך בשמים ידונו לכף זכות.
...
הטיפ החזק ביותר שאני יכול לתת לך הוא שתקפיד על תפילת שחרית כל בוקר שאין לך סגולה גדולה הימנה כיון שהיא כוללת אין סוף סגולות וישועות עצומות. כגון: פרשת העקידה, פטום הקטורת, קורבנות, למנצח בצורת המנורה, שירת הים, ק"ש בזמנה ותפילת 18.
אל תהא קריאת שמע קלה בעיניך מפני שיש בה רמ"ח תיבות ומסוגלת לתקן רמ"ח איברים שבאדם
וצריך להיזהר מאוד מאוד בכל יום שלא יעבור זמן ק"ש. עוד אמרו שחביבה קריאת שמע בעונתה מאלף עולות (מדרש רבה) ומובא בתיקוני הזוה"ק כאשר אדם אומר ק"ש בזמנה הוא קושר את יצה"ר ומחליש כוחו ממש.
וכיון שיצה"ר יודע כמה גדול כוחה של קריאת שמע בזמנה, הוא עושה הכל כדי להחליש את האדם ולגרום לו לא לומר ק"ש בזמנה, שיקום מאוחר, שיזלזל, שישכח וכיוצב'. ואמרו חז"ל בגמרא (ברכות י:) "גדול הקורא ק"ש בעונתה יותר מהעוסק בתורה". תבין עד כמה קריאת שמע היא דבר עצום. אולם, ישנו טיפ נוסף המסוגל לכפר לאדם חטאי נעוריו ובפרט עוון הידוע והוא אמירת קריאת שמע שעל המיטה, שעל ידי אמירתה בכוונה הורג אדם בכל לילה 1125 מלאכי חבלה (האריז"ל שער הכוונות) וע"כ היצה"ר גורם לאדם ליפול לחולשה ולעייפות שלא יצליח לאומרה. כיון שיש בה כפרת עוונות גדולה. וראוי לכל אדם להקפיד לומר: "הריני מוחל וסולח" שע"י שאדם סולח לאחרים מן השמים מגלגלים שגם לו יסלחו.
...
שבת קיט. לא חרבה ירושלים אלא בגלל שביטלו בה ק"ש שחרית וערבית ועוד מובא בברכות כו. "מעוות לא יוכל לתקון" זה שביטל ק"ש של ערבית וק"ש של שחרית. ע"כ מי שנכשל בפגם הברית, יהיה זריז וזהיר באמירת ק"ש לפחות פעמיים בכל יום ערב ובוקר כך זוכה לקיים "לא ימיש" ומובא במדרש שוחר טוב (תהילים א') "כל האומר כל יום קריאת שמע שחרית וערבית מעלה עליו הקב"ה כאילו יגע בתורה יומם ולילה. שנאמר: "והגית בו יומם ולילה" והקב"ה בכבודו ובעצמו הבטיח שמי שאומר ק"ש בוקר וערב עולה הדבר לפניו יותר מכל הקורבנות. ואם יאמר 4 פעמים בכל יום יהיה לו תיקון גדול (בשחרית לפני הקורבנות, בשחרית אחרי הקורבנות, בערבית וקריאת שמע שעל המיטה) אם תצליח להקפיד בזה, אין לי ספק שתזכה לכפרת עוונות גדולה ועצומה.
...
נ.ב – כמובן שחטאים שבין אדם לחברו לא מתכפרים עד שירצה את חברו. כל מה שהזכרתי לעיל הוא בעניין הפגמים והחטאים שחטאת כלפי שמיא.
...
  
שלח לחבר
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

דווח על בעיה