שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
חוֹבוֹת הַלְּבָבוֹת

הלכות בשמירת הלשון:
סיפור רכילות על קטן

תשובה על קבלת רכילות

תשובה על קבלת רכילות: כדי לחזור בתשובה על איסור קבלת רכילות צריך להתחזק להוציא את הדבר מליבו, ואף שקשה לו לחשוב שהמספר בדה את הדברים, מכל מקום צריך לחשוב שלא דייק או הגזים בדברים או הביע אותם בצורה המציגה אותם בחומרה יותר ממה שהם, וכן יחפש בדברים לדון לכף זכות עד שיוציא הדברים מליבו, ואחרי כן יתחרט על מעשיו, יתוודה ויקבל על עצמו שלא לקבל יותר לשון הרע ורכילות. {ה-ז}


תם החלק השני מהלכות איסורי לשון הרע ורכילות
# קונטרס כף זכות @ מדריך מעשי - כיצד לדון לכף זכות