שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
בָּשָׂר לָבָן

הלכות בשמירת הלשון:
המעשה נעשה בכוונה טובה

הרוצה להציל את חבירו מסוחר רמאי לפני שקנה ממנו

הרוצה להציל את חבירו מסוחר רמאי לפני שקנה ממנו: השומע על סוחר הרוצה לרמות את חבירו או רואה שחבירו מתכנן לקנות אצל סוחר הידוע כרמאי המרמה במידות ובמשקלות או בטיב ושווי הסחורה, צריך להודיע לחבירו את העניין ולהזהירו שלא יכנס לחנותו אפילו אם לא שאל אותו, ואפילו אם כבר סיכם עם הסוחר הזה לקנות אצלו גם כן צריך להזהירו שלא יקנה אצלו, ולשם כך צריך שיתקיימו התנאים הבאים:{{ [א]. שיהיה ברור לו היטב שאכן יכולה לצאת מזה אונאה [ב]. יזהר שלא להגזים בדבריו, ולא יתאר את העניין רע יותר ממה שהוא באמת. [ג]. שהמספר יכוון לתועלת שבסיפור ולא מצד שנאה, וצריך לשים לב שמסיפור הדברים אכן תצא תועלת באופן מעשי – שיודע שחבירו ישמע בקולו ולא יקנה מהסוחר הרמאי, ומצוי לפעמים שהשומע בכל זאת אינו נזהר וקונה מאותו רמאי וכאשר ירמה אותו יאמר לו: ((אכן צדק פלוני שאמר עליך שאתה רמאי)) – ובאופן זה בוודאי שאסור להזהירו. (ומזה נלמד שאדם צריך להזהר שלא להעביר את האזהרה שקבל על אלו שמתכוונים להרע לו, שמלבד האיסור שעושה בדבריו, גם סוגר לעצמו את הדלתות, ואף אחד לא יוכל להזהירו מפני הרעה.) [ד]. אם ניתן להציל את חבירו מהרמאות הזאת מבלי לדבר דברי גנות אסור לספרם וצריך לעזור לחבירו בדרך אחרת. [ה]. צריך להיזהר שבסיפור הגנות לא תגרם רעה ממש לזה שמספר עליו, למעט מניעת הקניה מהסוחר הרמאי הזה.}} {ט-ח} {ט-י}