שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מַרְעִין בִּישִּׁין

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע בכל אופן המבזה את חבירו

הרוצה להציל את חבירו מאחד שאיים שרוצה להזיקו

הרוצה להציל את חבירו מאחד שאיים שרוצה להזיקו: השומע לאחד שאמר שרוצה להזיק את חבירו ולעשות לו רעה בגופו או בממונו או בכבודו ונראה לו שבאמת הוא מתכוון לדבריו, או שהוא מוחזק לדבר זה, שכבר עשה כן לאנשים אחרים, צריך להזהיר את חבירו אפילו אם לא שאל אותו, וצריך שלא להגזים בדבריו, ולספר לשם התועלת שבדבר כדי להציל את חבירו, ואם יכול למנוע העניין בדרך אחרת חייב לנסות ולעזור לחבירו בדרך השניה, וצריך להזהר שלא לספר את הדברים לחבירו אם מכיר את טבעו של חבירו ויודע שהוא עלול להקדים ולהרע לשני שלא כדין. {ט-ג} {ט-ד} {ט-ח} {ט-יג}