שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
הֵיתֶרִים אֲסוּרִים

הלכות בשמירת הלשון:
סיפור לשון הרע לצורך פרנסה

סיפור רכילות לשם תוכחה

סיפור רכילות לשם תוכחה: השומע את ראובן מספר לשון הרע על שמעון – צריך להוכיחו בלשון רכה, ואם אינו יכול להוכיחו בעצמו מותר לו לספר את הדבר לחבירו כדי שיוכיחו אף על פי ששמעון עדיין לא יודע מהדבר. ואף שלתועלת אחרת אסור לספר את הדבר לפני ששמעון עצמו יודע (ואם יספר עובר על איסור רכילות) , מכל מקום כאן יש תועלת לשמעון עצמו שיוכיחו את ראובן וישתוק, ולכן מותר לספר. {ג-ד} {הלכות לשון הרע כלל י סעיף ו}

דווח על בעיה