שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אֲתָר וַאֲתָר

הלכות בשמירת הלשון:
דמעתה מצויה

כיצד לברר על חבירו לתועלת

כיצד לברר על חבירו לתועלת: אדם הרואה בחבירו דברים הניכרים שהוא רוצה להזיקו בגופו או בממונו מותר לו לשאול אנשים עליו כדי לדעת כיצד להישמר ממנו, ודבר זה מותר אף אל פי שבדבריו יכול לגרום שיספרו עליו דברי גנות, וצריך לציין בפני הנשאלים שהדבר דרוש לו לתועלת. {ה-ג} <<[חמור מאוד] הדבר שאדם מפציר בחבירו לספר לו מה אמרו עליו או מה עשו בעניינים הנוגעים אליו כאשר אין תועלת בדבר, שמזה יוצאים קילקולים ועבירות רבות שקצרה היריעה מהכילם ! {ה-ה}>>