שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
חוֹבוֹת הַלְּבָבוֹת

הלכות בשמירת הלשון:
תשובה על סיפור לשון הרע שהאמינו לו

קבלת רכילות לתועלת

קבלת רכילות לתועלת: אסור לשמוע רכילות אפילו בלי להאמין, ומותר לו לשמוע אך ורק אם נראה לו מתחילת הדברים שתהיה לו תועלת מעשית לעתיד בשמיעת הדברים כגון להישמר מחבירו שרוצה להזיקו, או לעזור לאדם אחר, ואף במקרה זה שמותר לו לשמוע [אסור לו להאמין] בשום אופן שהדברים נכונים אלא [רק לחשוש ולהיזהר] מאותו פלוני, [אבל חייב להשאיר את חבירו בחזקת כשרותו], ולהיטיב עימו בכל הטובות שצוותה התורה לשאר אנשים מישראל כגון להשיב לו אבידה וליתן לו צדקה ולפדותו מהשבי , ואין צורך לומר שאסור בתכלית האיסור לעשות איזה מעשה לרעתו או לביישו או לפטור את עצמו מחיובים שחייב לו, כל עוד לא יצא פסק של בית דין בעניין זה, ואפילו לשנוא אותו בלב עבור זה אסור. {ה-ב} {ה-ד} <<[עצה טובה]: בכדי לשמוע דברי רכילות שיש בהם תועלת אך להמנע משמיעה כלשהיא של רכילות שאינה לתועלת יש לנהוג באופן הבא: כאשר רואה האדם שמתחילים לספר לו על חבירו והוא מבין שרוצים לספר לו דברי גנות, ישאל את המספר האם בשמיעת הסיפור הזה תהיה לו תועלת מעשית בעתיד או לא, ורק אם הוא מבין מתשובתו שאכן בשמיעת הסיפור יש תועלת מותר לו לשמוע בכדי להזהר מבלי להאמין כפי שכבר כתבנו {הלכות לשון הרע ו-ג}>>

דווח על בעיה