שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
ה' יַצִּילֵנוּ

הלכות בשמירת הלשון:
סיפור לשון הרע לתועלת על חבירו שהזיקו

דברים הניכרים

דברים הניכרים: אסור לקבל רכילות גם כאשר יש עליו דברים הניכרים שהוא אמת. אבל אם התקיימו התנאים הבאים: {{ [א.] אין שום אפשרות לדונו לכף זכות. [ב.] הדברים נכרים ממש וקשורים ישירות לסיפור וניכר מהם שהסיפור אמת. [ג.] השומע רואה את הדברים הניכרים בעצמו ולא שומעם מאחרים. [ד.] יש לשומע תועלת לעתיד בשמיעת הדברים.}} מותר לו לשמוע ולהאמין שהדברים אמת [אבל אסור לו לספר את הדברים לאחרים], וכן [אסור לו להפסידו] בממון על סמך הדברים הניכרים, ובוודאי שלא להכותו. {ו-ט} @ למי אסור לספר רכילות אסור לספר רכילות לשום אדם, ונפרט כאן כמה מקרים שיש בהם מקום לטעות.