שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מָה יִקְרֵה אִם...

הלכות בשמירת הלשון:
אדם הנאמן לו כבי תרי - כשני עדים

המסיח לפי תומו

המסיח לפי תומו: אסור לקבל רכילות אפילו ממסיח לפי תומו – הכוונה שאסור לקבל רכילות אפילו מאדם שבתוך דבריו בלא כוונה רעה משתמע דבר רע שעשה לו חבירו כבדרך אגב, וניכר הדבר שלא השמיע את הגנות בעורמה בדרך רמז, וכן שאינו משקר בדבריו. {ו-ח}