שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אֵין בִּטּוּחַ

הלכות בשמירת הלשון:
מפי שני אנשים

רכילות מפורסמת

רכילות מפורסמת: אסור לקבל רכילות אפילו שסיפרו אותה בפרסום בפני כמה אנשים, וכן אם שמע את הדברים משני אנשים או שיצא קול (שמועה) בעיר שכך הוא עשה לו, וכן אם סיפרו את הרכילות בפניו של זה שעליו נאמרו הדברים והוא אינו מכחיש וכן אפילו אם המספרים עשו מריבה עמו לאמר ''מדוע ככה עשית לו''. {ו-א} {ו-ב} {ו-ג} {ו-ד} @ על מי מותר ועל מי אסור לספר רכילות אסור לספר רכילות על אף יהודי ואין חילוק בזה בין איש לאישה גדול או קטן קרוב או רחוק, עם הארץ, או תלמיד חכם, {ז-א} ונפרט כאן כמה מקרים שיש בהם מקום לטעות או שיש בהם חומרה יתירה.