שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן מְנַצֵּח

הלכות בשמירת הלשון:
מסיח לפי תומו

סיפור רכילות להסיר מעצמו חשד

סיפור רכילות להסיר מעצמו חשד: אסור לאדם הנחשד לחינם במעשה שלא עשה ושאלוהו מי עשה את המעשה, לגלות את שמו של עושה המעשה, רק רשאי לומר ''לא אני עשיתי זאת'' , ואפילו במקרה שחשודים שני אנשים וכשיאמר כן נראה כאילו הטיל את האחריות על השני גם כן מותר, וכל זה אם לא התקיימו כל התנאים של רכילות לתועלת, אבל אם התקיימו התנאים מותר לו לספר (וחייב לעשות כן אפילו אם לא נשאל על ידי חבירו כדי לעזור לחבירו להציל את ממונו) {ט-יד} <<וראוי לאדם בעל נפש שיעשה לפנים משורת הדין ולא ישמיט עצמו מאחריות למעשה שלא עשה, כדי למנוע בושה מחבירו, וכן מסופר בגמרא על כמה תנאים שעשו כן. {הלכות לשון הרע י-יז} >>