שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מְאַיֵים עָלֵינוּ

הלכות בשמירת הלשון:
אבק לשון הרע

אבק רכילות

אבק רכילות: אסור לספר לחבירו שמישהו רמז עליו דברים המשתמעים לשני פנים (שניתן לפרשם כדברים שאין בהם גנות או כדברי גנות), אם עלול הסיפור להתפרש אצל חבירו לרעה ולעורר אצלו קפידא כעס שנאה או להביא למחלוקת. {ח-א} אסור לשבח את חבירו אם על ידי כך יגרמו קפידא כעס וכדומה על ידי השומע, כגון המשבח אישה בפני בעלה שהיא מרבה בנתינת צדקה ובעלה עלול להקפיד עליה שהיא מפזרת את ממונו, וכן על שותף בפני שותפו, וזה אסור משום אבק רכילות. {ח-ב} המבקש מחבירו דבר כלשהו וחבירו מסרב למלא את בקשתו, אסור לו לומר לו: מדוע אתה מסרב לי, הרי פלוני סיפר לי שבשבילו אתה הסכמת לעשות כן, שבזה מעורר עליו תרעומת שגילה את הדברים וכעת אינו יכול לסרב לאנשים באותו ענין, וזה אסור משום אבק רכילות {ח-ג}. אסור לספר לחבירו דבר שמישהו אמר עליו אף על פי שאינו גנות, אם דרך בני האדם להקפיד על זה כשאומרים דבר זה בפניהם, כגון לספר לאדם שאמרו עליו שהוא זקן, וזה אסור משום אבק רכילות {ח-ד}. אסור לספר סוד שגילה לו חבירו בדרך סתר, וסוד פירושו - כל דבר שפירסומו יכול לגרום למישהו נזק או צער כלשהו {ח-ה}. @ רכילות בלית ברירה

דווח על בעיה