שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אַתָּה מַגְזִים

הלכות בשמירת הלשון:
אזהרת אנשים מלשון הרע

רכילות בכל דבר שאדם מקפיד

רכילות בכל דבר שאדם מקפיד: כפי שכבר אמרנו בהקדמה, רכילות אסורה בכל אופן שגורם לאדם להקפיד על מה שנאמר או נעשה בדברים הנוגעים אליו, ולכן אסור לספר לחבירו שפלוני גינה את סחורתו, או כל דבר אחר השייך לו, שאף על פי שלא דבר עליו, מכל מקום מקפיד ומתרעם על כך, וזו רכילות גמורה. {א-יא} אסור לספר לשותף ששותפו רצה להסתלק מן השותפות, וכן לספר על חתן או כלה שרצו לבטל את השידוך, וכן רב שרצה לעבור לעיר אחרת ולא עלה בידו, וכל כיוצא בזה. {ב-ד}