שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
שְׁעַת רָצוֹן

הלכות בשמירת הלשון:
כיצד להתחזק בשמירת הלשון

תשובה על סיפור לשון הרע שלא האמינו לו

תשובה על סיפור לשון הרע שלא האמינו לו: הבא לעשות תשובה על עוון לשון הרע - אם השומעים לא האמינו לדבריו ולא נתגנה חבירו על ידי זה כלל בעניהם - נשאר לו לעשות תשובה על עוון בין אדם למקום, הוא צריך להתחרט על שעבר על רצון השם שאסר לדבר לשון הרע, ויתוודה על זה ויקבל על עצמו בלב שלם לא לחזור על עוונו. {ד-יב} ויש לדעת שאדם שאינו לומד בקביעות הלכות לשון הרע, חייב לקבל על עצמו לימוד זה כראוי, שאם לא כן ודאי שיכשל בעל כרחו שוב.