שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מוּמָר לַעֲבֵירָה אַחַת

הלכות בשמירת הלשון:
מטבע הזהב

לשון הרע על מנת שיוכיחו את חבירו

לשון הרע על מנת שיוכיחו את חבירו: אסור לספר לשון הרע על מנת שהשומע יוכיח את זה שמסופר עליו אפילו אם השומע נמנה על קרוביו של האיש, שתחילה חייב אדם להוכיח את חבירו על רעתו בינו לבין עצמו ולא לרוץ ולספר בגנותו. ואם הוכיחו וזה לא עזר או שיודע מראש שתוכחתו לא תועיל ואילו התוכחה של זה השומע יכולה להועיל, הוא רשאי לספר לו כדי שיוכיחו. {ח-יא} וכן אם חושש מחבירו שהוא איש אלים ויכול להזיקו, אין הוא צריך להוכיחו בעצמו, והוא רשאי לספר למי שאינו חושש מפניו כדי שיוכיחו. וכן אם ראה לץ שאינו מקבל תוכחה חוטא במתכוון בעבירה הידועה לכל אפילו בפעם הראשונה שחטא, מותר לספר לאנשים שיש להם השפעה עליו (כגון קרוביו או רבו). {ד-ד} @ כיצד עושים תשובה על עבירות לשון הרע