שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אֲנִי נִזְהַר

הלכות בשמירת הלשון:
איש ואשתו או קרוביו

שמיעת לשון הרע כדי להכחישו

שמיעת לשון הרע כדי להכחישו : אף שאסור לשמוע לשון הרע אפילו מבלי לקבלו, מצוה לשמוע בגנות חבירו כאשר הוא משער שעל ידי שמיעת העניין בשלימותו יוכל להוכיח למספר או לשאר השומעים שאין פרטי המעשה כמו שסיפר, או שניתן לדון לכף זכות את עושה המעשה, וצריך להזהר מאוד שלא להאמין בדברים, שאם לא כן יצא שכרו בהפסדו. {ו-ד}

דווח על בעיה