שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מְסַנֵּן

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע בפני רבים

לשם איזו תועלת מותר לשמוע לשון הרע

לשם איזו תועלת מותר לשמוע לשון הרע: אף שאסור לשמוע לשון הרע אפילו מבלי לקבלו, מכל מקום אם יש לשומע תועלת מעשית בשמיעה לגבי העתיד שלו או של אחרים, הוא רשאי לשמוע את גנות חבירו משום תועלת זו, אם הוא מבין מתחילת הסיפור שעשויה לצמוח לו תועלת מכך. כגון אדם ששקל בדעתו לעשות שותפות עם פלוני וכעת מספרים לו עליו, ומתחילת הסיפור הוא מבין שרוצים להראותו שפלוני אינו נאמן, במקרה זה מותר לו להמשיך ולשמוע את הסיפור כדי לחוש לזה ולהשמר ממנו ולמנוע את השותפות ולהציל את עצמו בעתיד מהפסד או מריבה עמו, וכן מותר לשמוע דברי גנות על חבירו כדי להשיב גזילה לבעליה, וכן מותר לשמוע על מידות רעות או עבירות של חבירו כדי להתרחק ממנו ומדרכו הרעה, <<[עצה טובה]: בכדי לשמוע דברים של תועלת אך להמנע משמיעה כלשהיא של דברי גנות שאינה לתועלת יש לנהוג באופן הבא: כאשר רואה האדם שמתחילים לספר לו על חבירו והוא מבין שרוצים לספר לו דברי גנות, ישאל את המספר האם בשמיעת הסיפור הזה תהיה לו תועלת מעשית בעתיד או לא, ורק אם הוא מבין מתשובתו שאכן בשמיעת הסיפור יש תועלת מותר לו לשמוע בכדי להיזהר מבלי להאמין כפי שכבר כתבנו {ו-ג} >>