שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
נוֹתֵן כֹּחוֹת

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע בצחוק

סיפור לשון הרע לתועלת על מידות ומצוות שבין אדם למקום

סיפור לשון הרע לתועלת על מידות ומצוות שבין אדם למקום: מותר לאדם לספר לילדיו ולתלמידיו (ולכל מי שזה יכול להועיל) על מדותיו ומעשיו הרעים של חבירו בעבירות שבין אדם למקום, כדי להרחיקם ממנו שלא ילמדו מדרכו הרעה, ואם לא ראה את הדבר בעצמו אלא שמע מאחרים, מותר לו לחוש ולספר את הדבר, רק צריך לציין בדבריו [ששמע] זאת מאחרים, ואין צורך בתנאים נוספים לשם כך. {ד-במ"ח-מג}