שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
יָכֹל לִקְרֹא לְכָל אֶחָד...

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע בגילוי סודות

סיפור לשון הרע להסיר מעצמו חשד

סיפור לשון הרע להסיר מעצמו חשד: אסור לאדם הנחשד בחינם בעשיית מעשה שלא עשה, לספר מי עשה את המעשה בכדי להסיר מעצמו את החשד אם לא נתקיימו כל התנאים של לשון הרע לתועלת, אבל מותר לו לומר לא אני עשיתי זאת, ואפילו במקרה שחשודים שני אנשים וכשיאמר כן נראה כאילו הטיל את האחריות על השני גם כן מותר. <<ראוי לאדם בעל נפש שיעשה לפנים משורת הדין ולא ישמיט עצמו מאחריות למעשה שלא עשה כדי למנוע בושה מחבירו, וכן מסופר בגמרא על כמה תנאים שעשו כן. {י-יז}>>

דווח על בעיה