שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


סיפור לשון הרע להסיר מעצמו חשד

סיפור לשון הרע להסיר מעצמו חשד: אסור לאדם הנחשד בחינם בעשיית מעשה שלא עשה, לספר מי עשה את המעשה בכדי להסיר מעצמו את החשד אם לא נתקיימו כל התנאים של לשון הרע לתועלת, אבל מותר לו לומר לא אני עשיתי זאת, ואפילו במקרה שחשודים שני אנשים וכשיאמר כן נראה כאילו הטיל את האחריות על השני גם כן מותר. <<ראוי לאדם בעל נפש שיעשה לפנים משורת הדין ולא ישמיט עצמו מאחריות למעשה שלא עשה כדי למנוע בושה מחבירו, וכן מסופר בגמרא על כמה תנאים שעשו כן. {י-יז}>>