שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
הִתְחִיל בְּגָדוֹל

הלכות בשמירת הלשון:
הרוצה להציל את חבירו משותפות מזיקה

לשון הרע על תלמיד חכם

לשון הרע על תלמיד חכם: אסור לספר על תלמיד חכם שאינו חכם בענייני העולם (אבל הוא חכם בתורה) שבזה הוא יכול לגרום שלא ירצו ללמוד ממנו, ויסובב לו היזק בממונו, ויתמוטט חס ושלום קיום התורה, וזה בכלל מבזה תלמיד חכם. {ה-ב} {ח-ד} וחמור הרבה יותר המספר על תלמיד חכם שאינו חכם כל כך בתורה, וזה ביזוי תלמיד חכם ממש, ואם אותו תלמיד חכם הוא מורה הוראה בעיר גדול עוונו של המספר הרבה יותר, שמלבד שאינו מכבדו כפי שחייב, הוא מכשיל את הרבים בכך שמונע מהם לקבל את דבריו. {ה-ב} {ח-ד} ובאמת שיש מדרגות רבות בידיעת התורה, ואם זכה והגיע להיות מורה הוראה בישראל הרי שוודאי יש הרבה מה ללמוד ממנו, ואף על פי שיש יותר חכמים ממנו אסור בתכלית האיסור לדבר בגנותו.