שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מְסַנֵּן

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע על בעלי מחלוקת

לשון הרע על אפיקורוס

לשון הרע על אפיקורוס: אנשים שיש בהם אפיקורסות מצוה לגנותם בין בפניהם ובין שלא בפניהם, ואפיקורוס נקרא זה הכופר בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה או בנבואה, וכל זה דוקא בתנאי ששמע מהם בעצמו דברי אפיקורסות, אבל אם שמע מאחרים שהם אפיקורסים אסור לגנותם אבל צריך לברר את העניין ומותר להזהיר אחרים שלא יתחברו עמהם עד שיתברר הדבר, וכן אם הם כבר מוחזקים בעיר כאפיקורסים מותר לדבר עליהם ואינו צריך לברר את הדבר. {ח-ה} {ח-ו} ובימינו רבו המתכחשים לתורה מחמת שלא למדו את הנושא ודינם כתינוק שנשבה, ומכל מקום אם הם מסיתים ומדיחים נגד קיום התורה והמצוות - מצווה לגנותם.