שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
לְהַפְסִיד בִּגְלַל

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע בפניו

לשון הרע על המסרב למלא הוראת בין דין

לשון הרע על המסרב למלא הוראת בין דין: החפץ חיים כתב - שאדם המסרב למלא הוראת בית דין שמורים לו לעשות משהו והוא אינו עושה ללא סיבה מוצדקת וגם אין לו נימוק המתקבל על דעת הדיינים להסביר את סירובו, ואין בזה ספק כלל, מותר לספר ולפרסם את גנותו ולרשום את גנותו בספר הזכרונות לדורות. {ד-ח} מכל מקום - כיום רבו המקרים שפורסמו מודעות שלא כדין על אנשים יראי שמים שכביכול סרבו למלא הוראת בית דין, אף על פי שבאמת יש להם סיבה מוצדקת על פי ההלכה, ובמה שפרסמו עברו על איסור הוצאת שם רע ממש !!! [לכן - בימינו אסור בשום אופן לסמוך על דין זה הלכה למעשה ואסור לפרסם את אלו שלכאורה מסרבים למלא הוראת בית דין, אלא עדיף לשתוק, ולא להצדיק, ולא להרשיע, כי אנחנו לא מבינים בזה, ואם יש צורך גדול - יש להתייעץ במורה הוראה מובהק כיצד לפעול.] (מו"ר הרב חיים רבי שליט"א) על אף האמור - כאשר המועצה הדתית מפרסמת מעת לעת שהוסרה השגחת הכשרות ממסעדה, אולם, חברת מזון, או עסק כלשהו מחמת שלא מלאו אחר הוראתם, מותר ומצווה להעביר ולפרסם את הדבר כדי להציל את הרבים ממכשול.