שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
''בִּיג דִיל''

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע על אמת או שקר

לשון הרע בפני רבים

לשון הרע בפני רבים: אסור לספר לשון הרע אפילו בפני יחיד, וכל שכן בפני רבים, וככל שרב יותר מספר השומעים כן גדול עוון המספר, הן מחמת שספר לשון הרע להרבה אנשים, והן מחמת שדברים הנאמרים ברבים מתקבלים יותר כנכונים, והן מחמת שהכשיל אנשים רבים יותר בקבלת הדברים {ב-א}. השומע את חבירו מספר לשון הרע בפני שלושה אנשים או יותר (וכמובן שהמספר עבר בזה איסור) אסור לשומע לחזור ולספר את הלשון הרע הזה, ואף על פי שדברים הידועים לשלושה אנשים בדרך כלל מתפרסמים ברבים, בכל זאת אסור. {ב-ג} מותר לספר על חבירו דברים המשתמעים לשתי פנים (שניתן לפרשם כדברים שאין בהם גנות או כדברי גנות) שגם אם נפרשם לגנות הם רק אבק לשון הרע, אם מספר זאת בפני שלושה אנשים (או יותר), ואין כוונתו לגנותו, ולא ניכרת מקולו או מתנועותיו גנות כלשהי עליו, שהואיל ודברי גנאי הידועים לשלושה אנשים עשויים להתגלות ברבים ולהגיע גם לאוזני זה שדברו עליו, לכן ניכר הדבר שאדם המספר על חבירו בפני שלושה מבלי לחשוש מזה שהדברים יגיעו גם לאזניו - אינו מתכוון לגנותו של חבירו. {ב-ב} <<[לדוגמא]: ששואלים אדם היכן ניתן למצוא אש (בדורות הקודמים אש לא היתה מצויה בקלות) , והוא משיב: בבית פלוני שם תמצא אש שמבשלים שם תמיד בשר ודגים, אפשר לפרש לרעה כגון שבני הבית בעלי תאוה מרובה ולכן תמיד עסוקים בהכנת אוכל וזלילה, אך אפשר לפרש גם שבמקום זה טורחים הרבה בהכנת אוכל משום שבני הבית מרובים או מצטיינים בהכנסת אורחים, ולכן דבר זה מותר לאומרו בפני שלושה. {ב-ב}.>> אסור לקבל דברים שפורסמו בעיתון ובאמצעי התקשורת האחרים כנכונים. {כלל ו} @ שמיעת וקבלת לשון הרע

דווח על בעיה