שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אֲתָר וַאֲתָר

הלכות בשמירת הלשון:
גזלן היתומים

לשון הרע ברמז

לשון הרע ברמז: אסור לספר לשון הרע אפילו בדרך רמז, בתוכן הדברים או בניגון הדיבור, או בהבעת בפנים (כגון קורץ בעיניו) , או בתנועת הגוף, או בכתיבת הדברים, ובכל אלו זה לשון הרע גמור . {א-במ"ח-יב,יג,יד} {ט-א-במ"ח-ב} אסור לדבר לשון הרע אפילו מבלי לציין את שמו של עושה המעשה אם ניתן להבין מתוך הסיפור על מי מדובר או שדבר זה עלול להתגלות בעתיד. {ג-ד} אסור לשבח אדם באופן שמתוך שיבחו שומעים את גנותו, כגון שמשבחים אותו שסוף סוף הוא הגיע לתפילה בזמן (שמשמעו שבדרך כלל הוא מאחר) , או שהוא מתנהג כראוי למי שקרוב אליו (שמשמעו שאינו מתנהג כראוי למי שאינו קרוב אליו). {ט-א-במ"ח-ה} אסור להציג את מעשה ידיו של חבירו כגון מכתב שכתב או אומנות שעשה אם הצגתם גורמת גנות לחבירו. {א-ח-במ"ח-יד}