שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
חֲתוּנָּה בַּשְּׁכוּנָה

הלכות בשמירת הלשון:
שמיעת לשון הרע כדי להרגיע את המספר

לשון הרע בין איש לאשתו

לשון הרע בין איש לאשתו: אסור לספר לשון הרע לשום אדם אפילו לא איש לאשתו, אלא אם כן יש בזה תועלת לעתיד כגון שבעל מזהיר את אשתו לא להלוות לאנשים שיודע שלווים ואינם משלמים, וכן ששותף שמזהיר את שותפו מפני אנשים שאינם נאמנים, וכל אלו אפילו שמע על כך מאחרים אבל במקרה זה עליו לציין בפני מי שמספר לו: שמעתי מאחרים שפלוני כך וכך צריך להזהר מפניו, ובלי קיום כל התנאים של לשון הרע לתועלת (במצוות בין אדם לחבירו) שיבוארו אי"ה, אסור לו לספר אפילו לאנשים הקרובים ביותר. ובכל אופן אין שום היתר לספר לאשתו או לקרוביו יותר ממה שמותר לו לספר לכל אדם אחר. {ח-י}