שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
גּוֹלֵשׁ על הַהֵיתֵר

הלכות בשמירת הלשון:
מסיח לפי תומו

לשון הרע על מי שפגע בו

לשון הרע על מי שפגע בו: המתיר לעצמו לספר לשון הרע על חבירו בגלל שהזיק אותו באיזה דרך, ואין בסיפור הדבר תועלת כפי התנאים של לשון הרע לתועלת (במצוות בין אדם לחבירו), הרי זה עובר בנוסף לאיסור לשון הרע, גם על איסור לא תקם ולא תטר. {פתיחה, לאוין ח-ט}