שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
נַנִּיחַ...

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע על מנת שיוכיחו את חבירו

לשון הרע על סחורתו של חבירו

לשון הרע על סחורתו של חבירו: אסור לספר גנות על חפציו של חבירו כשם שאסור לספר על חבירו, כגון שחנווני אחד מגנה את סחורתו של חנווני אחר, וזה איסור גמור מן התורה, ובעוונותינו הרבים רבים נכשלים בו, וצריך להזהר מאוד כפי שכתבנו כבר לא לשאול חנווני אחד על סחורתו של מתחרהו, וכן לא להתייעץ עם בעל מקצוע אחד על עבודתו של מתחרהו, שבזה הוא מכשילם בלשון הרע {ה-ז} ועובר בזה על הלא של ''לפני עוור לא תתן מכשול'' {ד-יא בהגהה}. <<וצריך כל בעל מקצוע להזהר זהירות יתרה שלא לדבר על אחר העוסק באותו מקצוע שלו, שכלל ידוע הוא שכל אומן שונא בן אומנותו, וכן צריך כל אדם להזהר שלא לשאול בעל מקצוע על בן אומנותו שלא יכשילו בכך, ורק אם הוא חייב להתייעץ לתועלת עם בן אותה אומנות - ישתדל מאוד להתייעץ בבעל אומנות שכבר לא עוסק במקצוע זה. {ד-יא בהגהה}>>