שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
''בִּיג דִיל''

הלכות בשמירת הלשון:
מאחורי הגב

לשון הרע על עבירה ראשונה

לשון הרע על עבירה ראשונה: אסור לספר על חבירו שעבר במתכוון על עבירה בין אדם למקום, אפילו שכולם יודעים שהיא עבירה, אם זו פעם ראשונה שנכשל בעבירה זו, ובשאר המצוות הוא בינוני, שיתכן שלאחר מעשה העבירה ניחם ושב מדרכו הרעה ועשה תשובה על חטא זה, אך מותר ומצווה להוכיחו בלשון רכה שיזהר מחטא זה בעתיד ויגדור עצמו שלא יכשל שוב, ואסור לספר על כך לאחרים שיוכיחוהו. אבל אם חוטא זה הוא לץ שאינו מקבל תוכחה מותר לומר לאנשים שיש להם השפעה עליו (כגון קרוביו או רבו) להוכיחו - אם הוא חושב שיפעלו בנידון . {ד-ד} {ד-ה} (ולגבי עבירה ראשונה במצוות בין אדם לחבירו עיין חפץ חיים כלל י במ"ח סק"ל).