שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
בָּשָׂר לָבָן

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע על עם הארץ

לשון הרע על חסרון המעלות של חבירו

לשון הרע על חסרון המעלות של חבירו: אסור לספר על חבירו שיש בו חסרון שלימות המעלות כגון שאינו חכם או גיבור או עשיר או מום אחר כלשהו, שאף על פי שהדבר לא תלוי בחבירו ואינו אשם במומו ואין לו להתבייש בכך שכך רצה ה' לבראותו - מכל מקום גנות זו אסורה, וחמור הדבר מאוד שמלבד האיסור שעובר בכך, יכול לגרום לו נזק ממש כגון שלא ימצא שידוך או פרנסה או יגרם לו הפסד ממון, ותגרם לו בושה גדולה והשפלה רבה בעיני הבריות. {ה-ב} אסור לספר על תלמיד חכם שאינו חכם בענייני העולם, וכל שכן שאינו חכם בתורה מספיק (וראה מה שכתבנו בסעיף "לשון הרע על תלמיד חכם"). אסור לספר על אומן שאינו עושה מלאכתו כראוי. {ה-ד}