"
.

ג שבט התשפא

:

: {{ " " " ", , , . , " , . . " ". , , .}} { "". " }