"
.

:

FAQ

(! !)

Add Question

- :/

?

- ?

- ?

- ?

- ?

?

?

?

- ?

-

:-) ?

!

-

?

?

-

- ?

! ?

-

-

!

-

- ?

-

- .

..

!

- ? ?

.

?

!

-

-

- ?

-

- -

-

-

-

-

?

!!! ?

? ?

-

- ?

?

-

-

?

-

-

- ? ?

? .

- ?

-

- !

" -

-

- 5

- ?

? ?

-

- ?

?

-

?

?

-

-

- ?

? ?

- ?

- ?

!

- ?

-

? ?

! !

- !

- ?

?

?

-

... - -? !

- 5

-

-

-

19 -

-

- !

- ?

-

-

?

-

-

- ...

-

- ?

ADD ?

!

?

-

-

- ????

- ?

-

?

- ?

-

?

- , ?

?

:) :) :) :)

-

-

? ?

.

- ?

-

- ? ?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-


HOT FAQ

נכנעתי ללחץ של חבר שלי וקיימנו יחסים איך לכפר?


:

, , .. , , , ...?

:
, ", , " , , ' , , , , , , ' , , ' , ' , , , , ' " " , , , , , , " " , , , , " ,   ! ' ' , "

איך לסיים קשר בלי לפגוע בצד השני?

נכנסתי להיריון מגבר נשוי ואיימו עלי לעשות הפלה, עזור לי

לדתיים לאומים אין גדולי דור בכלל !


:

? .. ..

:
! , "" . , , , , ! , , !
:

בגדתי בבעלי ואני חוששת שאני אסורה עליו !


:

, 24 .... ... ? ? ??? ?

:

, , , , , , , .

! ... ! ! ! , , , , , , , ".

, , , , " " , , , , , , , , , , , ...

) .
) .
) .

..
, , , ,     , ,      ,  " , , , , , , . '.

:  , , , , , , , . , ".

:
, , , ,   " " ' ' . , . , ".חברה שלנו בכיתה עושה דברים שהדת אוסרת - למי לספר? מה לעשות?


:

, , ... , ? " , ? !

:

, , , ... . .

?
)
)
)
) ' .
)  
      " ,
     " " .

, , .

:
( ), , , , , , , , , ,   , ,

, , , , .

, , 5 ,    ,   ! . 

   
)
)
)
) ?
)    : " "   

והדרת פני זקן - גם פני ערבייה?


:

, ? .. :) ?

:
, , , , , , , ?

)
) " '.
) .

, , , .

": " " , . , ? ? , , ? ? " " , , , , .

: ' , , , , , .