שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
שְׁעַת רָצוֹן

הלכות בשמירת הלשון:
תשובה על סיפור רכילות

צבא או שירות לאומי? מה הרב אומר?


שאלה:(07/12/2011)

רציתי לשאול מהם האיסורים והבעיות בהליכה לצבא זה נושא עם הרבה מחלוקות חברות שלי שבעד צבא אומרות שעובדה שיש כן רבנים שמתרים ללכת לצבא. הייתי בשיחה של רב מדרשה שממש עודד אותנו ללכת לצבא הוא אמר שיש לזה ערך שכל עם ישראל עובר את אותה חוויה ויש ערך לתרום למדינה אם לא אנחנו אז מי? אמר שיש התרים מרבנים ראשיים ולא מפרסמים זאת שלא תהיה נהירה לצבא ומה עם הפסוק שבמלחמת מצוה 'חתן יצא מחדרו וכלה מחופתה'?

תשובה:(הרב רביד נגר)

אחותי היקרה, לדעתי כמעט ואין הבדל בין הצבא לבין השירות הלאומי , שירות לאומי זה סוג של צבא בלי מדים , גם כאן נערות צנועות ומקסימות חשופות לבנים , ללבוש לא צנוע ולהתמודדויות לא פשוטות , אבל יש מי שיאמר שעדיף שתעשינה שירות ולא צבא , משום ששירות זה "הרע במיעוטו" אבל זו סוגייה בפני עצמה. לדעתי ההשקפה משפיעה מאוד:אגב, זו אחת הסיבות שאני ממליץ לבנות ללכת למדרשה חרדית ולא למדרשה לאומית אידיאליסטית , למרות שקשה לי להאמין שבמדרשה תורנית לאומית יש איזה שהוא רב שמעודד את הדבר ואם כן ראוי לדווח להנהלת המדרשה ואם אינם עושים דבר בנידון ראוי להרחיק משם את בנות ישראל , רוב ככל גדולי ישראל פוסקים שאין שום מקום לבת מלך בצבא והיום הדברים ברורים לכל.

אין שום היתר לערבוב שיש בצבא בין בנים לבנות , למהות השירות של האשה , לרוח המתירנית שמנשבת בצבא , לכניסה לתוך מצב שאסור בתכלית האיסור שכן אמרו חז"ל: "אל תביאני לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון" אין שום היתר לבת ישראל להכניס את עצמה לידי ניסיון כזה פעמים רבות עשויים לכפות על בנות לחלל שבת בצבא בטענה שזה לא נקרא חילול שבת, וכבר כתבה לנו באתר סמבצי"ת אחת שמכריחים אותה לעשות פעולות של חול ואין הדבר לרוחה ואין באפשרותה לעשות דבר כדי למנוע את הדבר.

למה לא ראוי שבת מלך תלך לצבא?
א) סכנת ייחוד עם המפקד או עם חיילים בכל מיני סיטואציות
ב) מדים צמודים ולא צנועים שמספק הצבא ולא מתחשב בצניעות דיו
ג) התמודדויות לא פשוטות עם בנים שבד"כ מסתיימות בחוסר צניעות ומכשלות
ד) הימצאות עם גברים באותו חדר תדיר ושמיעת תכנים שאינם תואמים את רוח ההלכה
ה) חשיפה לבנות צעירות חילוניות שעשויות לקלקל אותה בחדר ו\או בבסיסים סגורים
ו) חשיפה לבנים מקולקלים שעשויים להביא אותה לידי ניסיון בבסיסים סגורים ופתוחים
ז) כינוסים של הוואי ובידור שלא תואמים את רוח ההלכה שמתקיימים בצבא (מצוי מאוד)
ח) לא יהיה כלי גבר על אשה - אסור לאשה לצאת בכלי מלחמה (איסור הלכתי מהתורה)
ט) גם אם אינה נלחמת , הרי שהיא עוברת על "לא יהיה כלי גבר על אשה" בשירות הצבאי
י) הרבנות הראשית מתנגדת מפורשות לגיוס נשים לצבא - הנשים שמתגייסות אינן דתיות!
יא) רוב ככל גדולי הדור פסקו שאין שום היתר הלכתי לאשה לשרת בצבא וזה מספיק לנו!

מה שנאמר שחתן יוצא בחדרו וכלה מחופתה , הרב"ז בהלכות מלכים פ"ז ה"ד מתמודדת עם הקושיא מהמשנה ואומר שיש לומר שכאשר החתן יוצא מחדרו גם הכלה יוצאת מחופתה ואינה נוהגת יותר ימי החופה. רדב"ז מביא עוד הסבר - במלחמת מצווה נשים יוצאות לספק מים ומזון לבעליהן. כלומר נשים עוזרות למאמץ המלחמתי, אך רק באמצעות עזרה לבעליהן בלבד. את הפירוש הראשון רדב"ז הביא בתורת ודאי ואת השני רק כאפשרות לפירוש. משמע שרדב"ז תפס פירוש הראשון כעיקר. גם מדברי אברבנל בפרשת שופטים עולה כפירוש הראשון של הרדב"ז. גם מדברי חתם סופר בשו"ת אורח חיים ס´ קפה מוכח שנשים אינן בנות מלחמה ופטורות אפילו במלחמת מצווה. וגם בספר דברי יששכר על אבן העזר ס´ קמ"ט מסביר דברי המשנה בסוטה לא כפשוטה, אלא שהכוונה שהחתן יוצא מחדרו גם אם הכלה כבר הייתה בחופתה, אבל לא שהכלה תצא למלחמה. ברם יש דעתו של מנחת חינוך במצווה תרג שאכן במלחמת מצווה נשים חייבות ויוצאות למלחמה. אך כפי שראית רוב הפוסקים דוחים שיטתו. (כך ראיתי שתירץ הרב חיים בריסק - לחצו לקריאה: "צבא")

לסיכום: נערה דתיה משרתת את ה' בצניעותה ועולה למדרשה או למסגרת תורנית חלופית נערה שבחרה לשרת בצבא למרות הכל , יתכן מאוד שבחרה להתעלם מדברי חז"ל וראוי לעזור לה ולמזער את הנזקים שאליהם היא תיחשף , בד"כ מדובר בנערות מבתים חילונים, תינוקות שנשבו , או בנערות פימיניסטיות שדוגלות בשיוויון וחפצות להראות לכולם שהן שוות לבעליהן רחמנא ליצלן. בכל מקרה אין שום היתר לבת מלך לשרת בצבא. 

קטע לצפייה - שירות לאומי וצבא - רביד נגר
שלח לחבר
מדורג 3 מתוך 5, דרגו 22