שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מִצְוָה גְּדוֹלָה

הלכות בשמירת הלשון:
רכילות מאחורי גבו ובפניו

איך אני יכולה לתקן את כל החטאים שלי, עשיתי טעויות נוראיות.


שאלה:(09/03/2011)

מדוע אדם שהיה חילוני תקופה ואז רוצה לחזור בתשובה צריך לתקן את כל העבירות שהוא עשה בהתחשב בעובדה שהוא לא ידע שזה חטא?! האם מתחשבים בעובדה הזו שהוא לא ידע כי באמת שהייתי חילונית לא ידעתי כמה זה אסור כמו שאני יודעת היום ואני באמת באמת מתחרטת והלוואי וזה לא היה קורה ואכן קיבלתי על עצמי תשובה של עזיבה,חרטה,קבלה לעתיד ווידי אבל קשה לי להאמין שזה באמת יתוקן האם זה נכון שמתחשבים בו?!

תשובה:(הרב רביד נגר)

אחותי היקרה, נערה שזכתה לעשות תשובה מאהבה ובאמת לא ידעה את חומרת מעשיה, אין לי צל של ספק שמן השמים ירחמו ויטהרו אותה. המצוות של אדם שחזר בתשובה עצומות ונכבדות, וכך אמר התנא באבות (ה', כב') "לפום צערא אגרא" כגודל הצער גודל השכר, היות וטעמו טעם חטא ובחרו להימנע מלעשותו ויש להם צער גדול ולמרות הכל הן מחזיקים מעמד ונמנעים מלעשותו, שכרם כפול ומכופל וזה מכפר להם.
 
וכך אמר ריש לקיש בגמרא ביומא פו: "אמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות" שנאמר: (הושע יד, ב) "שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעונך"... " בהמשך הגמרא מסבירים שמדובר באדם שעושה תשובה מאהבה שגדולה מעלתה מתשובה מיראה, שם "אמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות" שנאמר: (יחזקאל לג, יט) "ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם חיה יחיה".

וכן אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן גדולה תשובה שמארכת שנותיו של אדם שנאמר (יחזקאל יח, כז) ובשוב רשע מרשעתו חיו יחיה. אמרו חז"ל הקב"ה שרואה אדם שעובר עבירה בסתר מתפייס ממנו בדברים שנאמר: (הושע יד, ג) "קחו עמכם דברים ושובו אל ה' ולא עוד אלא שמחזיק לו טובה שנאמר וקח טוב ולא עוד אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב פרים שנאמר (הושע יד, ג) ונשלמה פרים שפתינו שמא תאמר פרי חובה ת"ל (הושע יד, ה) "ארפא משובתם אוהבם נדבה"

למסקנה: מדברי חז"ל אנו רואים בוודאות שמעלתו של אדם שעשה תשובה גדולה לאין ערוך וכך מובא במסכת ברכות דף לד: אמר רבי אבהו במקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין שנאמר
(ישעיהו נז, יט) "שלום שלום לרחוק ולקרוב" קודם הזכיר את הרחוק שחזר (אותם אלה שרחוקים מתורה ומצוות שכרם גדול) ואח"כ הזכיר הקרוב
שלח לחבר
מדורג 3 מתוך 5, דרגו 14