שלום הרב, אני ממש בלחץ אנחנו צריכים להוציא
את התינוק, אנחנו מתארחים בבית של חמי וחמותי
האם זה נכון שאסור להוציא את התינוק מהבית
במשך 40 יום מהלידה? מה לגבי כביסה? מותר
לתלות כביסה בחוץ בלילה? - רבניםנט" />

שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אִם נָבִין נַצְלִיחַ

הלכות בשמירת הלשון:
דנים את האדם במקום את המעשה

כביסה בלילה והוצאת תינוק לפני 40 יום


שאלה:(17/11/2020)

שלום הרב, אני ממש בלחץ אנחנו צריכים להוציא
את התינוק, אנחנו מתארחים בבית של חמי וחמותי
האם זה נכון שאסור להוציא את התינוק מהבית
במשך 40 יום מהלידה? מה לגבי כביסה? מותר
לתלות כביסה בחוץ בלילה?


תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה, כל 40 יום היולדת בחזקת סכנה ושמעתי מפורשות
מפי המורי (תלמיד מורי חיים סינוואני זצוק"ל) שראוי לחוש לזה
מאוד ולכן אם חייבים לצאת כגון לצורך רפואה או לאירוח וכיוצב'
יצאו בליווי ואז אין לחוש כלל. עוד ראיתי שמובא בספרים 
שהמנהג הנ"ל הוא מנהג ידוע בפרט בקרב יוצאי מרוקו וחלק 
מחכמי תימן ולכן ראוי לא לזלזל במנהגי אבותינו הקדושים.

ואף מי שיאמר שהחשש הגדול היה בחו"ל כיון ששם היו מצויים
מזיקים ולא בארץ הקודש. אני הייתי מציע לחוש לזה גם בארץ
ובפרט כשיש לנו דעת תורה ברורה בנושא הנ"ל. וראיתי שהיו
שזלזלו במנהג זה ואני אין דעתי לזלזל במנהגים ובדעת תורה
בפרט כשידוע שהתינוקות רגישים מאוד ומעבר בין חום לקור
עלול לסכן את התינוק מבחינה בריאותית וגם משום: "יומם
השמש לא יככה וירח בלילה". 

בעניין בגדים מכובסים המנהג הוא לא להניח בגדי תינוקות
תחת אויר הרקיע. אבל אם בדיעבד עשו כן, אין צורך לחוש
או להיכנס לפחדים וחרדות, פשוט לכתחילה ראוי להיזהר.
ובפרט כשהדברים יצאו מפי קודשו של תלמידו המובהק של
מורי חיים סינוואני, הרב עוזי אזולאי זצוק"ל. 

יש שסברו שהזהירות היא בעיקר מטעמי בריאות
בספר "נוהג בחכמה" להרב הגאון רבי יוסף בן נאיים זצ"ל
מובא: 
"מנהג הנשים, נזהרין שלא להוציא ילדים יונקי שדים בלילה,
אפילו בחצר מבית לבית,ואם יוציאו אותם מכסים אותם הרבה
ולא יעבירום תוחת אויר הרקיע, ולא תחת הלבנה בזמן זריחתה.

ואם כיבסו הבגדים שלהם ושטחום בגג, לא ילינו תחת אויר הרקיע.
ונזהרים שלא ישכון עליהם עוף 
והנשים דעתן קלה, וחושבין בכל
זה שיש ניחוש ומשום השטנים והקליפות, והם בורחים מזה כבורח
מן הנחש, ודברי הבל בפיהם, והאמת דמתחילה נתייסד כל זה,
לשמירה, שלא להוציאו מבית תחת אויר הרקיע וגם תחת הלבנה
משום 'יומם השמש לא יככה, וירח בלילה', וגם שאינן מניחים בגדים
שטוחים שלא יתקררו הרבה וכשילבשום ליונק יתקרר גופו,
ושלא ישכון עליהם עוף, משום נקיות שלא יטנפו את היונק"

לסיכום: ראוי לחוש למנהג הנ"ל ואין לבטל במחי יד
מנהגים מפורסמים שנהגו בהם מקדמת דנא שיש בהם
משום שמירה ואף אם השמירה היא רק מטעמי בריאות.

נ.ב - וגם לדעת הסבורים שאין מקור מקראי למנהג הנ"ל
הרי באופן כללי לא טוב להסתובב בחוץ עם 
תינוק, גם
משום עינא בישא ובעיקר משום דאגה לבריאותו. וחכם 
עיניו בראשו ויזהיר את אשתו לבל תצא משום סכנה
וכשרוצה לצאת יכולה לצאת בלא חשש כשיש לה ליווי
כגון שבעלה יוצא עמה וכל כיוצב'. ואם מוציאה את התינוק
פשוט תדאג לכסותו הדק היטב ולא תחוש כלל ועיקר.
...
  
...
שלח לחבר
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

דווח על בעיה