שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
גּוֹלֵשׁ על הַהֵיתֵר

הלכות בשמירת הלשון:
סיפור רכילות למי שכבר שמע אותה

סיפור רכילות על קרובים

סיפור רכילות על קרובים: אסור לספר רכילות על קרובים אף על פי שבדרך כלל אינם מקפידים עליו. {ז-א} @ ממי אסור לשמוע רכילות אסור לשמוע (וכל שכן לקבל) רכילות משום אדם, וצריך להזהר מאוד לא לשמוע דברי רכילות מאשתו שבזה שמסביר לה פנים ושומע (אפילו בלי לקבל) גורם לה תמיד לספר לו, וראוי לבעל להוכיח את אשתו בשפה רכה כשמספרת לו רכילות. {ז-ה}, ונפרט כאן כמה מקרים שיש בהם מקום לטעות.