שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מָה יִקְרֵה אִם...

הלכות בשמירת הלשון:
קשוט עצמך תחילה

לדון לכף זכות.

לדון לכף זכות.: גם כאשר נתברר לאדם שרכילות שסיפרו לו על חבירו היא נכונה ללא ספק, חייב על כל פנים לדונו לכף זכות אם אפשר, ואם אפשר היה לדונו לכף זכות ולא עשה כן עבר בכך על איסור קבלת רכילות. {ה-ו} [כיצד דנים לכף זכות:] אם חבירו ירא אלהים צריך לדונו לכף זכות אפילו אם המעשה נראה לו נוטה יותר לכף חובה. {הלכות לשון הרע ג-ז} אם חבירו הוא בינוני אשר נזהר מן החטא ולפעמים נכשל בו, והמעשה נראה לו שקול - שניתן לפרש המעשה לזכות או לחובה באותה מידה, צריך לדון את חבירו לכף זכות. {הלכות לשון הרע ג-ז} ואם חבירו בינוני אשר נזהר מן החטא ולפעמים נכשל בו, והמעשה נראה לו נוטה יותר לכף חובה נכון מאוד שיהיה אצלו הדבר כספק ולא יכריעהו לחובתו של חבירו. {הלכות לשון הרע ג-ח} לקבלת עצות מעשיות כיצד לדון לכף זכות עיין בפרק מדריך מעשי - כיצד לדון לכף זכות <<
הדן את חבירו לכף זכות המקום ידינהו לכף זכות
>>