שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אֲנִי נִזְהַר

הלכות בשמירת הלשון:
רכילות בכל דבר שאדם מקפיד

סיפור רכילות מתוך לחץ, כבוד, ואי נעימות

סיפור רכילות מתוך לחץ, כבוד, ואי נעימות: אסור לספר רכילות גם אם הפצירו בו חבירו או הוריו או אפילו רבו, וחייב לסרב להוריו או לרבו בדרך ארץ מבלי לפגוע בכבודם שהרי חייב לכבדם, אבל אסור לו לשמוע בקולם ולעשות דבר האסור מהתורה או מדרבנן, אלא אם כן הסבירו לו שזה לתועלת. ואם אביו ואימו אינם בקיאים בהלכות לשון הרע: אף על פי שאומרים לו שזה לתועלת – יתחמק מהם בחכמה . {א-ה} <<כאשר חבירו שואלו מה אמר פלוני עלי וסיפור המעשה נחשב רכילות, אם ישיבו איני רוצה להשיבך על כך, יבין חבירו שהמספר מסתיר איזה דבר ויתעורר כעסו אף על פי שלא ספר לו, ולכן ינהג באופן הבא: אם יכול להשיב באיזה שהוא אופן בלי להוציא שקר מפיו וגם לא יעבור על איסור רכילות יעשה כן, ואם הוא יודע שתשובה זו לא תתקבל אצל חבירו רשאי לומר שקר גמור מפני השלום, אבל להשבע לשקר אסור לו בשום אופן, ובדרך כלל אפשר להשתמט מחבירו כגון להודיעו שאינו נשבע אפילו על אמת. {א-ח}>>

דווח על בעיה