שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
נִצָּחוֹן בִּשְׁנִיָּה

הלכות בשמירת הלשון:
ביומו תתן שכרו

בפני מי אסור לספר רכילות

בפני מי אסור לספר רכילות: אסור לספר רכילות לשום אדם אפילו אם המעשה שנעשה לא קשור אליו, כי בסופו של דבר יגיע הסיפור גם לזה שהמעשה קשור אליו (ואפילו אם יזהיר את השומע לא להעביר את הדברים, והוא ישמע בקולו, בכל זאת יעבור על איסור לשון הרע אם יש גנות בדברים). {ג-ג} כל שכן שאסור לספר את המעשה לקרוביו של האיש אליו נוגע הדבר, שהואיל והוא יקר וחשוב בעניהם הרי הם מקפידים על ענייניו וטובתו כמותו, והמספר להם עובר על איסור רכילות מיד גם בלי שהדבר יגיע לאוזניו. {ג-ג} אסור לספר רכילות לא בפני יחיד ולא בפני רבים (וכן אבק רכילות) {ב-א} {ב-ב} אסור לספר לאביו ואמו ולשאר קרוביו רכילות ששמע עליהם אפילו מחמת שצר לו מאוד על כבודם. {ז-א}

דווח על בעיה