שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
זְהִירוּת סַכָּנָה

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע על סחורתו של חבירו

רכילות ברמז ובכתב

רכילות ברמז ובכתב: אסור לספר רכילות אפילו ברמז בלי לאמר את הדברים במפורש, וכן אסור לכתוב דברי רכילות, ואפילו אם לא מגלה לו את שמו של עושה המעשה – אם עתיד להוודע לו שמו של עושה המעשה או שהוא מבין זאת מתוך דבריו הרי גם בכך יעבור המספר על איסור רכילות. {א-ט} {א-יא} אסור להזכיר לאדם מעשה רע שעשה לו חבירו בעבר אפילו ברמז בלי לציין את שמו ובלי לציין את המעשה, שבכל אופן שעלול לגרום שחבירו יזכר במעשה הרי הוא עובר על איסור רכילות, וזה נקרא רכילות דרך רמאות. {א-י} אסור להזכיר לחבירו או לעורר את חבירו לחשוב אפילו על מעשה שהוא כבר יודע ממנו, אם כתוצאה מכך יגרום מחדש קפידא כעס שנאה או מחלוקת, ואפילו בדרך רמז אסור להזכיר לו. {ד-א}

דווח על בעיה