שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
לְבָד

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע על אמת או שקר

להזכיר לחבירו עוול שעשו לו

להזכיר לחבירו עוול שעשו לו: אסור להזכיר לחבירו עוול שעשו לו בעבר אף על פי שיודע עליו, וגם זה בכלל רכילות שמעורר מחדש את כעסו. {א-י} אסור לפרש לחבירו מעשה שחבירו כבר יודע עליו באופן שהדבר יעורר קפידא כעס שנאה או מחלוקת, שהרבה פעמים קורה שפרטי המעשה ידועים לו אבל לא נתן דעתו עליהם ולא התבונן בצד הגנות שבהם, ולכן זה שגורם לו להתבונן בהם עובר על איסור רכילות. {ד-א}