שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
ה' יַצִּילֵנוּ

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע בעורמה

כאשר אין שום גנות בסיפור ובמספר

כאשר אין שום גנות בסיפור ובמספר: אסור לספר רכילות אם מעורר בכך קפידא או כעס של חבירו, גם אם המספר כוונתו לטובה וגם המעשה הוא מעשה טוב והסיפור כולו אמת, ואפילו אם השומע מודה שכך ראוי לעשות. {א-ג}